Звук и светлина - орган на Националната асоциация на сляпо-глухите в България
Търсене   
Начало
Екип
Броеве за 2022 г.
Архив
Кулинарни рецепти
Козметика
Контакт с нас
линк към сайта на НАСГБ

 

 

 

 

 

  Приоритети  
 

ЧЕСТИТО РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО!
ДА Е МИРНА И БЛАГОСЛОВЕНА НОВАТА 2016 ГОДИНА!

                   Уважаеми читатели на списание „Звук и светлина“,

            В международен аспект, отминалата 2015 г. беше изключително сложна. Атаките на терористичната организация „Ислямска държава“ и нестабилността в Близкия Изток и Северна Африка, принудиха стотици хиляди бежанци и мигранти да навлязат в Европа и България. Военните действия в Сирия мотивираха Великите сили и арабските страни да се обединят в борбата срещу тероризма.

            Неминуемо, противоречивата международна обстановка се отрази и върху икономическия и политически живот в България.

Национално представителните организации на и за хора с увреждания (НПОХУ) отстояваха и продължават да отстояват човешките права на хората с увреждания. Своя значим принос и усилия има и Националната асоциация на сляпо-глухите в България (НАСГБ). Бе проведен Спортният празник на специфичните възможности на сляпо-глухите в гр. Варна, 09 - 16.08.2015 г. (включващ ежегодните национални първенства на сляпо-глухите: 12-то по шахмат, 4-то по спортна табла, 2-ро по боулинг, 11-то по лека атлетика, 7-мо по канадска борба и 4-то по дартс). На 11.09.2015 г. в гр. Пловдив бе проведaен 12-тия Национален празник на специфичните възможности на сляпо-глухите, включващ 11-ти Национален фестивал на художествената самодейност на сляпо-глухите.

            През Националния център за рехабилитация на сляпо-глухи (НЦРСГ) „Хелън Келър“ преминаха 67 сляпо-глухи в 150 индивидуални обучителни курса в 20 учебни дисциплини от интернатна, амбулаторна, дистанционна и надомна форма.

            НАСГБ осъществи активни международни контакти и участва в следните международни

изяви:

            - Заседание на Комисията за сляпо-глухите хора към Европейския съюз на слепите (ЕСС) от 06-08.02.2015 г., в гр. Тирения, Италия;

            - Заседание на Изпълнителния съвет (ИС) на Световната федерация на сляпо-глухите (СФСГ) и 16-та Световна конференция на Международната организация за обучение, рехабилитация и услуги за сляпо-глухи – "Дефблайнд Интернешънъл" (Ди Би Ай) на тема "Какво е нашето бъдеще? Местни решения за общи потребности" от 23 – 29.05.2015 г., в Букурещ, Румъния;

            - Заседание на Изпълнителния комитет (ИК) на Европейския съюз на сляпо-глухите (ЕССГ) и 1-ва Европейска конференция на ЕССГ на тема „Конвенцията за правата на хората с увреждания (КПХУ) на ООН – как да се постигне социалното включване на сляпо-глухите?“ от 26 – 29.10.2015 г., в Любляна, Словения.

            - В Загреб, Хърватия, от 09 до 11.12.2015 г. проведохме Международна среща и обмяна на опит с колегите от Хърватската асоциация на сляпо-глухите „Додир“ и Словенската асоциация на сляпо-глухите „Длан“, с участие на представителна група от НАСГБ: членове на УС и КС, председатели, сътрудници и активисти на ТО, председатели на обединените спортни клубове на сляпо-глухите (ОСКСГ), тотално сляпо-глухи и техните интерпретатори, както и екипа на НАСГБ.  Същевременно посетихме и разгледахме забележителностите на Белград и Загреб.

            Ежемесечно се издава списание „Звук и светлина“ на плоско-печатен шрифт, брайл, като говорещо списание и в онлайн версия. В Информационния бюлетин на НАСГБ бяха публикувани приетите материали от Общото годишно отчетно събрание за 2014 г. На нуждаещите се членове бяха предоставени помощно-технически средства, облекчаващи тяхната комуникация и включва не в обществото.

            Трябва да отбележим многостранната и активна дейност на териториалните организации по места в издирването и подпомагането на сляпо-глухите хора. От името на Управителния съвет на НАСГБ и от свое име, от сърце желая Новата 2016 година да донесе на всички ни здраве, спокоен живот и осъществени дела!

 

Димитър Парапанов
председател на Национална асоциация
на сляпо-глухите в България


В УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА НАСГБ

            Управителният съвет (УС) на Национална асоциация на сляпо-глухите в България (НАСГБ) проведе свое заседание на 11.11.2015 г. в гр. Пловдив. Поради уважителни причини, съгласно чл.25, ал.3 от Устава на НАСГБ, членът на УС – Соня Захариева, участва с двустранна връзка по скайп. На заседанието присъства със съвещателен глас председателят на Контролния съвет (КС) на НАСГБ Маринка Маринова.

            УС прие докладна от председателя за дейността на НАСГБ за периода от 02.07.2015 г. до 11.11.2015 г. УС утвърди като нови членове на НАСГБ 17 кандидат-членове, съответно по един от ТО Благоевград, ТО Стара Загора и ТО Добрич, двама от ТО Горна Оряховица, трима от ТО Пловдив, четирима от ТО Варна и петима от ТО Казанлък. УС прие финансовия отчет за деветмесечието на НАСГБ за 2015 г., докладна за предоставени помощно-технически средства, докладна за проведеният Спортен празник на специфичните възможности на сляпо-глухите, гр. Варна, 10 –  15.08.2015 г., докладна за проведения 12-ти Национален празник на специфичните възможности на сляпо-глухите, включващ 11-ти Национален фестивал на художествената самодейност на сляпо-глухите, в гр. Пловдив на 11.09.2015 г., докладна за проведената Европейска конференция по сляпо-глухотата в Словения и заседание на Изпълнителния комитет (ИК) на Европейския съюз на сляпо-глухите (ЕССГ) от 25 – 29 октомври 2015 г. и информация за предоставяне на субсидия за ТО Благоевград (учредена на 08.07.2015 г.) през новата 2016 г. Председателят на КС на НАСГБ – Маринка Маринова предостави информация за проведените ревизии на ТО на НАСГБ, която УС взе за сведение.

            Бяха разгледани състоянието и проблемите на ТО Смолян. През лятото на 2014 г. председателят и сътрудникът на ТО отложиха провеждането на отчетно-изборното събрание на ТО, което възпрепятства на него да присъства представител на УС или на КС на НАСГБ. Протоколът от събранието не бе изпратен, а при посещение в ТО в края на 2014 г. се установи, че е преизбран само Хакъ Метковски за председател на ТО и за делегат за зонално делегатско събрание, но не са избрани членове на ТУС. Това е нарушение на устава, което бе планирано да бъде коригирано на следващото отчетно събрание. На 05.06.2015 г. поради тежко заболяване, сътрудникът на ТО Павлина Щинкова напусна работа и бе осъществено предаване и приемане от новия сътрудник на ТО – Анета Шаркова, със съдействието на Маринка Маринова и сътрудникът на КС – Нанка Георгиева. На същия ден бе насрочено и годишното отчетно събрание за 2014 г., което не можа да се проведе поради отсъствие на председателя на ТО и присъствието само на двама члена, никой от които не е упълномощен да го замести. След като се свързахме с негови близки, разбрахме, че той от три дни е на легло, но никой не ни е уведомил за това. Поради създалата се ситуация, УС взе решение, съгласно устава, чл. 19, ал.1, т.7 „сериозни здравословни проблеми“, предсрочно прекратява правомощията на Хакъ Руфатов Метковски като председател на ТО Смолян, като до края на 2015 г. изпълнителният директор Светлозар Парапанов и сътрудникът Анета Шаркова да организират извънредно изборно събрание за избор на нов председател и членове на ТУС. Това събрание впоследствие се проведе на 15.12.2015 г., като за председател на ТО бе избран Красимир Евтимов, а за членове на ТУС: Магдалена Евтимова и Цветан Маджаров
(повече за събранието може да прочетете в отделна статия в този брой).

            УС подробно обсъди и проблемите в ТО Варна. След изслушването на председателя на ТО Варна – Станчо Добрев и председателя на ОСКСГ „Вихър” и член на ТУС на ТО – Ваньо Биячев, УС възложи на Станчо Добрев да намери начин и подход да подобри психоклимата в ТО Варна и на следващо заседание да докладва за резултата.

            Обсъди се и проблема с членството на сляпо-глухите спортисти, само в един спортен клуб: или на слепите, или на сляпо-глухите, за което УС не взе решение, а възложи на председателя на НАСГБ – Димитър Парапанов да внесе обсъждането му на предстоящото заседание на УС на Национална спортна федерация на сляпо-глухите в България (НСФСГБ), което се проведе на 12.11.2015 г.

            УС взе решение НАСГБ да организира и проведе в България в началото на м. юли 2016 г.,  Първия световен празник на специфичните възможности на сляпо-глухите.


В УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА НСФСГБ

           На 12.11.2015 г. в гр. Пловдив се проведе заседание на Управителния съвет (УС) на Национална спортна федерация на сляпо-глухите в България (НСФСГБ), на което участваха: председателя на НСФСГБ Димитър Парапанов и членовете на УС: Кирил Дамянов (председател на ОСКСГ „Марица“ Пловдив), Калинка Ковачева (председател на ОСКСГ „Устрем“ Добрич), Ваньо Биячев (председател на ОСКСГ „Вихър“ Варна) и Станчо Добрев (изпълнителен директор на ОСКСГ „Вихър“ Варна). Присъстваха със съвещателен глас: Ивелин Тодоров – председател на ОСКСГ „Мадарски конник” Шумен, Красимир Касабов – председател на ОСКСГ „Станимашка светлина” Асеновград, и председателя на Контролния съвет (КС) на НСФСГБ Снежанка Кирчева.

            УС прие информация от председателя на НСФСГБ за периода от 08.07.2015 г. до 12.11.2015 г. и докладна за Спортния празник на специфичните възможности на сляпо-глухите, проведен в гр. Варна от 10 – 15.08.2015 г.

            УС изслуша отчетите на спортните клубове на сляпо-глухите към НСФСГБ, които са вече 6 на брой, и които отчетоха много добри показатели. Получиха поздравление и одобрение от председателя на НСФСГБ – Димитър Парапанов за добрата си работа и постигнатите високи успехи. Пожелаха си занапред да продължават в същия дух и да разпространяват спорта в нашите среди.

            УС разгледа и обсъди проблема с членството на сляпо-глухите спортисти, само в един спортен клуб: или на слепите, или на сляпо-глухите, като взе следните решения:

1) До края на 2015 г. сляпо-глухите спортисти да имат право да членуват в спортен клуб на сляпо-глухите и в спортен клуб на слепите.

2) От януари 2016 г. да се направят консултации с юристи от Министерство на младежта и спорта (ММС). Въпросът да бъде обсъден както относно членуването, така и относно картотекирането.

            В точка „Разни“, членовете на УС и присъстващите председатели на ОСКСГ се запознаха с информацията относно предстоящия Първи Световен празник на специфичните възможности на сляпо-глухите, който ще се проведе в България в началото на м. юли 2016 г.

Блока подготви:
Снежанка Кирчева

Нагоре
Към Съдържанието на броя

 
Хостингът и домейнът са предоставени с любезното съдейстие на Superhosting.bg