Звук и светлина - орган на Националната асоциация на сляпо-глухите в България
Търсене   
Начало
Екип
Броеве за 2023 г.
Архив
Кулинарни рецепти
Козметика
Контакт с нас
линк към сайта на НАСГБ

 

 

Приоритети

 

ОБРЪЩЕНИЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НАСГБ ПО ПОВОД КОЛЕДНИТЕ И НОВОГОДИШНИ ПРАЗНИЦИ

Уважаеми читатели на сп. "Звук и светлина",

Скъпи приятели, колеги и съмишленици,

Приемете моите искрени пожелания по повод предстоящите Коледни и Новогодишни празници.

Всички ние сме в очакване на Христовото Рождество – най-светлия християнски празник!

Обръщам се към вас с пожелание магията на Коледа да донесе здраве, мир и благодат на Вас, Вашите семейства и близки!

Рождество Христово е символ на надеждата, добротата и любовта между хората! Съхранявайки традициите, наследени от нашите деди, нека почувстваме магията на празника и да я предадем на нашите деца.

Изправени сме пред тежки предизвикателства на нашето съвремие. Време, когато грижата за ближния е приоритет, а съпричастността и сплотеността на хората са сила, чрез която ще преодолеем трудностите.

Молитвите, които изричаме днес са за здраве и спасение, за смирение и Божие благоволение. Само с доброта, мъдрост и благородство ще преодолеем всяко препятствие.

Нека бъдем добронамерени, състрадателни, отговорни и да изпълним сърцата си с любов, доверие и топла човешка взаимност! Нека има светлина в домовете ни, надежда в душите ни и нежност в ръцете ни! Нека чистотата и смирението на святата Коледна нощ се превърнат в повод да се опрем на вярата си, да послушаме вътрешния си глас, да проявим доброта към ближния си!

Нека Коледният дух окрили сърцата ни за добри дела и да ни даде сили и топлина, за да подкрепяме ближните, да споделяме насъщния и да посвещаваме усилията си не само на собственото си добруване, а и на всеки в нужда, защото Коледа е урок по доброта и празник на подареното време на хората.

Нека Бог да благослови мечтите Ви и да ги претвори в дните Ви!

СВЕТЛИ ПРАЗНИЦИ!

 

Величка Драганова
председател на НАСГБ


СВЕТОВНАТА ФЕДЕРАЦИЯ НА СЛЯПО-ГЛУХИТЕ - НОВА КРАЧКА НАПРЕД! ОБЕДИНЕНИ СМЕ ПО-СИЛНИ!

Отляво надясно: Саня Тарцай, Самуел Валенсия, Клас Нелфелт, Величка Драганова и Гайр Йенсен

Председателят и юрисконсулт на НАСГБ в качеството си на ръководител на Комисията по провеждане на изборите на VІ -то Общо събрание на СФСГ, получи официална покана от СФСГ за участие на събитията на СФСГ, като всички разходи за ръководителя и председател на Избирателната комисия и неговите двама интерпретатори се поемат изцяло от Световната федерация на сляпо-глухите във връзка с финансиране по проекти към Норвежката агенция за международно развитие и Европейския съюз, изпълнявани по договор посредством консултантска, логистична и експертна помощ на Международния алианс на хората с увреждания.

През м. август бе получено последното съобщение от СФСГ за окончателното насрочване на събитията на СФСГ за периода 24 - 29 октомври 2022 г. (поради пандемията в периода 2021 - 2022 г. те бяха отлагани няколко пъти, докато бе осигурена възможността да се проведат).

Събитията на СФСГ се проведоха в Найроби, Кения, както следва: 24-25 октомври: ІІІ -то Общо събрание на Африканска федерация на сляпо-глухите (АФСГ).

От учредяването на АФСГ през 2009 г., следващото е било през 2014 г. и това бе третото общо събрание, като всички са се случили благодарение на предоставената възможност за съвместно провеждане в рамките на събития, финансирани от СФСГ. Участваха само делегати на националните членове от Африка, останалите делегати и участници присъстваха като наблюдатели и гости. Бе изменен и допълнен устава на АФСГ и бе избрано ново ръководство, както и нов президент - Агнес Абукито от Уганда пое длъжността след Езекиел Кумвенда от Малави. 26-27 октомври: Семинар на Световната федерация на сляпо-глухите върху Втория Глобален доклад

В рамките на два дни, бе обсъден проекта на Втория Глобален доклад върху сляпо-глухотата на Световната федерация на сляпо-глухите, като всички участващи сляпо-глухи представители имаха право да изказват мнения и да правят допълнения по неговите проекти на раздели, както следва: Сляпо-глухотата като отделно увреждане Справяне със стигмата (отрицателните обществени нагласи) и дискриминацията Достъпност Специфични услуги за хора с увреждания Идентификация, оценка и насочване Рехабилитация и комуникация Помощни устройства и достъпни технологии Интерпретатори за сляпо-глухи и други форми на нетехнологична (жива) асистентска помощ Участие на лица със сляпо-глухота Събиране на данни и проучване Включващо образование Здраве Работа, заетост, техническо и професионално обучение Социална защита Участие в обществения и политическия живот Отдих и участие в социалния живот Предотвратяване и реагиране на насилието, злоупотребата и експлоатацията Реагиране при спешни ситуации Заключения и препоръки

Националният представител на НАСГБ Величка Драганова се включи активно в дискусиите, като разказа за работата на НАСГБ и Националния център за рехабилитация на сляпо-глухи, даде предложения пред СФСГ за уеднаквяване на световно ниво правописа на думите "сляпо-глух" и "сляпо-глухота" (по препоръка на много други водещи учени в сферата на сляпо-глухота, вкл. и проф. дпн Мира Цветкова-Арсова от България - да се изписват слято и без тире помежду им, във всяка страна по света, което да отразява пълноценно факта, че сляпо-глухотата е едно цялостно увреждане, което не може да се разделя механично на "слепота" и "глухота" и да се разглеждат всяко поотделно само за себе си. Величка Драганова също така излезе в подкрепа на Саня Тарцай, да се ползва общия термин "интерпретатор за сляпо-глухи", вместо разделните термини "придружител-преводач" (или по-рядко срещания "преводач-придружител"), които са остарели термини и също са подвеждащи, че услугата може да се върши като две отделни услуги - придружител за слепи и преводач за глухи, като така разделя сляпо-глухотата на слепота и глухота поотделно, което е напълно противоречащо на принципа, че сляпо-глухотата е едно цялостно уникално увреждане. 28-29 октомври: ІV Общо събрание на Световната федерация на сляпо-глухите (СФСГ)

Председателят и юрисконсулт на НАСГБ Величка Драганова бе национален представител (делегат) в Общото събрание на СФСГ. В качеството си на председател на Избирателната комисия, тя бе водеща на събранието през голяма част от дневния му ред, включващ точки по окончателно финализиране на списъка с номинации, започнат от месец май 2021 г. (тук отваряме скоба, че по устав номинации е възможно да се правят до последно, така че председателят прие няколко последни такива и в дните 25 - 28 октомври), като съответно се отписват самоотводите, които също е позволено да се правят до точката на самия избор. Следват точки за представяне на кандидатите в рамките на 2 минути пред събранието, като и самите избори, последователно по позиции. Окончателно, избраните в новото ръководство на СФСГ за мандат 2022 - 2026 г. са следните: Президент: Саня Тарцай от Хърватия Вицепрезидент: Самуел Валенсия от Колумбия Трима члена на Изпълнителния съвет: Езекиел Кумвенда от Малави Рику Виртанен от Финландия Кристофър Удфил от САЩ Регионални представители (на шестте световни региона на СФСГ): Африка - Джулиет Вабукаво от Уганда Азия - Замир Дале от Индия

Европа - Величка Драганова от България Латинска Америка - Мелба Бенджамин от Доминиканската република Северна Америка - (засега не е избран) Тихи Океан - Аманда Стивънс от Нова Зеландия Одитори: Клас Нелфелт - Швеция и Франсиско Тригуерос - Испания Избирателна комисия, която да подготви и проведе изборите през 2026 г.: Председател: Дейвид Шаба от Танзания, членове: Роджър Гало от Хондурас и Нора Гонзалес от Боливия. Досегашният президент на СФСГ Гайр Йенсен след изборите, по устав заема длъжността "Непосредствено предходен президент", който се включва като съветник и при нужда е в подкрепа на новото ръководство.

Общото събрание на СФСГ прие решение за признаване на червено-белия бастун за световен символ на сляпо-глухотата.

Събранието завърши с награждаване за учредителката и вече 21 години, изтъкнат член на ръководството и бивш вицепрезидент Соня Маргарита Вилакрез от Еквадор, която бе отличена с почетен медал. Със същото отличие бе удостоена задочно и друг учредител и заслужил член на ръководството - Айрин Макмин от Австралия.

Редакцията на сп.
"Звук и светлина"


НАЦИОНАЛЕН ИНФОРМАЦИОННО – ОБУЧИТЕЛЕН СЕМИНАР НА НАСГБ НА ТЕМА:
"СЛЯПО-ГЛУХОТАТА – ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ЛИЧНОСТТА"

На 7 и 8 ноември 2022 г. в гр. Пловдив, хотел "Интелкооп", Национална асоциация на сляпо-глухите в България бе домакин на Национален информационно-обучителен семинар на тема "Сляпо-глухотата – въздействие върху личността". Присъстваха представители на сляпо-глухата и глухата общност в България, както и специалисти и специални педагози, с дългогодишен опит в обучението, консултирането и рехабилитацията на хора с двойно сензорно увреждане.

Семинарът премина при голям интерес и се отличаваше с добра структура, актуалност на темите и висока експертиза на лекторите. Осигурен бе и превод от и на български жестов език от членове на Национална асоциация на преводачите на жестов език в България (НАПЖЕБ). Основната цел бе обогатяване на знанията и уменията, както на самите сляпо-глухи хора, така и на специалистите, работещи с тях.

Семинарът бе открит от председателя и юрисконсулт на НАСГБ – г-жа Величка Драганова. Тя представи и запозна присъстващите със законодателството, уреждащо обществените отношения, свързани със сляпо-глухите хора, както и с Глобалния доклад върху сляпо-глухотата на Световната федерация на сляпо-глухите (СФСГ), обсъден съвсем наскоро на семинар на СФСГ на 26-27 октомври 2022 г. с делегатите на всички организации - национални членове на СФСГ. От изключително голямо значение за позицията на НАСГБ в европейското и световното движение на сляпо-глухите, е и фактът, че на Общото събрание на СФСГ на 28-29 октомври 2022 г., председателят на НАСГБ бе избран за Регионален представител на Европа в ръководството на СФСГ.

Проф. дпн Мира Цветкова-Арсова от СУ "Св. Климент Охридски" се включи дистанционно в семинара и изнесе презентация на тема "Сляпо-глухотата и нейното въздействие върху личността", в която се спря на спецификата на сляпо-глухотата, различните видове сляпо-глухи хора и методите за комуникация при тях. Бе представена и темата "Сляпо-глухотата като уникално увреждане" от д-р Саня Тарцай – Хърватия, председател на Хърватската асоциация на сляпо-глухите "Додир" от 1994 г., президент на Европейския съюз на сляпо-глухите (2013 – 2022) и президент на Световната федерация на сляпо-глухите от 28 октомври 2022 г. Тази тема бе подготвена специално от д-р Саня Тарцай за настоящия Национален семинар на НАСГБ, като съдържа цитат от докторската дисертация на Саня Тарцай на тема "Посрещане на предизвикателствата – интерпретиране на сляпо-глухи от гледна точка на потребителя", 2014 г., Загреб, Хърватия.

Диана Керемедчиева, специален педагог от училището за деца с нарушено зрение "Луи Брайл" в София, разказа за своя опит при обучението на сляпо-глухи деца. Демонстрира техники и отделни адаптации, които са достъпни и лесно приложими при работа с деца с комбинирани зрителни и слухови увреждания.

Особено вълнуваща за всички бе частта, в която бяха представени биографиите на сляпо-глухи от Еквадор, Колумбия и Хърватия.

Семинарът бе финализиран с прочитане на есета на тема "Сляпо-глухотата – въздействие върху личността", написани от членове на НАСГБ и читатели на списание "Звук и светлина". Класацията им бе определена от аплодисментите на присъстващите, което беше повече от вълнуващо и справедливо оценяване на творенията.

Участниците в семинара останаха удовлетворени от представената информация, компетентността на лекторите и придобития опит, като изразиха желание за още такива семинари и нови срещи.

Редакцията на сп.
"Звук и светлина"

Нагоре
Към Съдържанието на броя

 
Хостингът и домейнът са предоставени с любезното съдейстие на Superhosting.bg