Звук и светлина - орган на Националната асоциация на сляпо-глухите в България
Търсене   
Начало
Екип
Броеве за 2023 г.
Архив
Кулинарни рецепти
Козметика
Контакт с нас
линк към сайта на НАСГБ

 

 

Приоритети

 

КОМПЛЕКСНО ЕВРОПЕЙСКО И НАЦИОНАЛНО СЪБИТИЕ, ПОСВЕТЕНО НА ЮБИЛЕЙНИ ГОДИШНИНИ НА ЕССГ И НАСГБ, ВЪВ ВАРНА

40 години движение на сляпо-глухите в България (1983 – 2023):
40 години ние сме тук и търсим нашето място под слънцето!

20 години Европейски съюз на сляпо-глухите (2003 – 2023):
20 години солидарност и възход на хората със сляпо-глухота!

20 години списание "Звук и светлина" на НАСГБ (2003 – 2023):
Огледалото на нашите сърца, умове и дух!

Тържествен момент на честване юбилеите на ЕССГ и НАСГБ с юбилейните торти с логата на двете организации и с празнични илюминации. На преден план: Г-н Тамаш Гангл е вляво от г-жа Драганова, на лицето й е изписана почитта към всички отминали години на европейското и българското движение на хората със сляпо-глухота. Вдясно от г-жа Драганова е Саня Тарцай с много широка усмивка, вдясно от нея – Вера Бабински, най-вляво с червено-бял бастун: Хавиер Пахарес, Испания.

Въз основа на решения на Управителния съвет на НАСГБ от заседанията му през 2023 г., в гр. Варна, курорт "Св. Св. Константин и Елена", от 25 до 28 септември 2023 г. се проведе Комплексно европейско и национално събитие, посветено на 20 годишния юбилей на Европейския съюз на сляпо-глухите и на юбилейни годишнини на НАСГБ (40 години движение на сляпо-глухите в България; 20 години списание "Звук и светлина" – печатен орган на НАСГБ), което включваше следните събития:

Общото годишно отчетно събрание на НАСГБ за отчетната 2022 г., на което пълномощниците приеха отчетни доклади на УС и КС за 2022 г., програма и бюджет за 2024 г., размера на членския внос на НАСГБ за 2023 – 2024 г.; актуализация на Устава на НАСГБ; попълване членски състав на КС при НАСГБ.

Международна конференция по сляпо-глухотата, под мотото

"Ние сме тук, ние искаме нашето място под слънцето!"

Както традицията повелява, всички участници станаха на крака в знак на почит, при изпълнението на химна на Република България, химна на Европейския съюз и химна на Национална асоциация на сляпо-глухите в България (текст: Димка и Кирил Дамянови; музика: Тодор и Ангел Андонови; аранжимент: Светослав Парушев и Румяна Бояджиева; изпълнение: Станислав Парушев (инструментал) и Румяна Бояджиева (вокал). Химните на Р. България и на НАСГБ бяха преведени синхронно на български жестов език от жестови преводачи от Национална асоциация на преводачите на жестов език в България (НАПЖЕБ) и самодейци от Районна организация – Пловдив към Съюза на глухите в България (СГБ), под ръководството на Милена Гъркова-Калинова, председател на НАПЖЕБ.

Обща снимка на г-жа Драганова със Саня Тарцай и лидерите на организациите на и за глухи: г-н Николай Нинов (СГБ) и г-жа Милена Гъркова-Калинова (НАПЖЕБ). Присъстват също така и преводачи (Светлозар Парапанов, Нели Саркизова, Тилка Кайрякова, Катрин Хаджицинова).

Г-жа Величка Драганова, председател и юрисконсулт на НАСГБ и ръководител на Национален център за рехабилитация на сляпо-глухи (НЦРСГ) "Хелън Келър" - Пловдив към НАСГБ, генерален секретар на Световната федерация на сляпо-глухите (СФСГ) и регионален представител за Европа към Световната федерация на сляпо-глухите, член на борда на Европейския съюз на сляпо-глухите (ЕССГ), откри официално Международната конференция с кратко, но емоционално и съдържателно, приветствено слово.

Председателят на ССБ, Васил Долапчиев поднася приветствие от името на Европейския съюз на слепите и от името на Съюза на слепите в България, от трибуната пред участниците в Международната конференция по сляпо-глухотата.

Официални гости на Международната конференция, от движението на сляпо-глухите в Европа и света, са: г-н Гайр Йенсен (непосредствено предходен президент на СФСГ и президент на СФСГ 2013 - 2022 г., инициатор за основаване на ЕССГ и член на ръководните органи на ЕССГ от 1999 - 2017 г., председател на Норвежката асоциация на сляпо-глухите); д-р Саня Тарцай (президент на СФСГ от 2022 г., президент на ЕССГ 2013 - 2022 г. и член на ръководството на ЕССГ от 2008 г., председател на Хърватската асоциация на сляпо-глухите "Додир"); г-н Тамаш Гангл (вицепрезидент на ЕССГ от 2022 г. и член на ръководството на ЕССГ от 2008 г., председател на Унгарската асоциация на сляпо-глухите); г-н Петер Ванхут (ковчежник на ЕССГ от 2017 г. и член на ръководството на ЕССГ от 2013 г., председател на Белгийска асоциация на сляпо-глухите "Анна Тимерман"); г-жа Вера Бабински (одитор на ЕССГ от 2022 г., юрист на Унгарската асоциация на сляпо-глухите); г-н Пере Кантенис Гомес, Испания (член на Европейската сляпо-глуха младеж към ЕССГ). Участваха също така и представители на асоциации на сляпо-глухите от Финландия, Испания и Дания. Отсъстваха по уважителни причини: г-н Франсиско Тригерос (президент на ЕССГ от 2022 г., вицепрезидент на ЕССГ 2017-2022 г. и член на ръководството на ЕССГ от 2013 г., одитор на СФСГ от 2018 г., председател на Федерация на асоциациите на сляпо-глухите в Испания от 2013 - 2022 г., секретар и ковчежник на Асоциация на сляпо-глухите лица на Общност Валенсия, Испания); и г-жа Кларис Мерле, Франция (член на Европейската сляпо-глуха младеж към ЕССГ).

Получени са следните поздравителни адреси: Президент на Република България; Председател на Народното събрание на Република България; Франсиско Тригерос, президент на ЕССГ (който е изпратил поздравителен видеоклип); Европейски съюз на слепите и Съюз на слепите в България (поднесен лично от председателя на ССБ, Васил Долапчиев), Съюз на глухите в България (поднесен лично от председателя на СГБ, Николай Нинов), Асоциация на гражданите с увреден слух в България, Национална асоциация на преводачите на жестов език в България (поднесен лично от председателя на НАПЖЕБ, Милена Гъркова-Калинова), Агенция за качеството на социалните услуги и Агенция по заетостта.

Аудиторията на залата с участниците на Международната конференция по сляпо-глухотата. На преден план в дясно: председателят на ССБ Васил Долапчиев и Тодор Радев, член на УС и почетен член на НАСГБ

Международната конференция започна с встъпителни лекции и презентации, посветени на: 20 години Европейски съюз на сляпо-глухите (Франсиско Тригерос – лекция чрез видеоклип; д-р Саня Тарцай "Нова кратка информация за ЕССГ"); 40 години движение на сляпо-глухите в България и 20 години списание "Звук и светлина" - печатен орган на НАСГБ (Величка Драганова, председател на НАСГБ).

След краткото встъпление в исторически и информативен план, Международната конференция бе обогатена с лекции и презентации, както следва:

- д-р Саня Тарцай, Хърватия, относно: сляпо-глухотата като уникално увреждане и нейното въздействие върху личността на човека със сляпо-глухота; правата и социалното включване на хората със сляпо-глухота, под заглавие "Важността за подходящата подкрепа в подходящото време за сляпо-глухите". Тази лекция има за цел да запознае участващите, за спецификата и основни характеристики на сляпо-глухотата (сред участниците са специалисти от центрове за рехабилитация на незрящи и на хора с други увреждания, училища за деца с нарушено зрение и увреден слух, НПО на и за хора с различни видове увреждания, държавни национални и местни институции);

- проф. Мира Цветкова-Арсова (Софийски университет "Св. Климент Охридски", Факултет по науки за образованието и изкуствата, Катедра по специална педагогика): "Лицата със сляпо-глухота в България" (проучване, изследване, развитие, интеграция на хората със сляпо-глухота в България).

- Диана Керемедчиева (Специално училище за ученици с нарушено зрение "Луи Брайл", гр. София): Обучение и развитие на децата със сляпо-глухота

Тематична лекция за Хаптичната комуникация:

- Обща информация, понятие за хаптичната комуникация, полезност за сляпо-глухите и техните преводачи за сляпо-глухи и защо се използва - с практическа демонстрация - Петер Ванхут, Белгия.

- Информация за изпълнения проект "Хаптика" 2020 г. - 2022 г. на Испанската федерация на асоциациите на сляпо-глухи и ЕССГ – Франсиско Тригерос (лекция чрез видеоклип),

- Нова информация от конференцията по хаптика във Венеция, 4-5 септември 2023 г. - Петер Ванхут.

- "Стандарти за качество, мониторинг и контрол на социалните услуги" (Велина Стефанова, Агенция за качеството на социалните услуги към МТСП).

В края на конференцията, се проведоха Форуми на Младежите, Жените и Възрастните хора от ЕССГ:

- Младежите със сляпо-глухота (Пере Кантенис Гомес (Испания), член на Европейска сляпо-глуха младеж към ЕССГ.

- Жените със сляпо-глухота (д-р Саня Тарцай: "Активизмът и борбата срещу дискриминацията, на жените със сляпо-глухота"; Величка Драганова "Жените със сляпо-глухота в България", Вера Бабински "Жените със сляпо-глухота в Унгария")

- Възрастните хора със сляпо-глухота (Гайр Йенсен: "Остаряване и сляпо-глухота")

Г-жа Величка Драганова удостои с юбилейни плакети на НАСГБ, изтъкнати дейци, съмишленици и партньори на европейското и българско движение на сляпо-глухите, като отправи специални благодарности към Световната федерация на сляпо-глухите, Европейския съюз на сляпо-глухите, Община Варна, НАПЖЕБ и Специализираното предаване за хора с увреден слух на БНТ "Светът на жестовете", за ползотворното партньорство за провеждането на тази Международна конференция.

В края на комплексното събитие, участниците се докоснаха до забележителностите на Варна, чрез пътуване с автобус и морска разходка, в която се превъплътиха в приключенци на пиратски кораб и участваха в морско кръщене! Гвоздеят на събитието бе юбилейната вечерна програма с поздрави от самодейците на РО – Пловдив на СГБ и на НАСГБ. Всички участници се разделиха с пожелание за нови срещи и още много юбилеи на световното, европейското и българското движение на сляпо-глухите, в полза на достъпността, личностното усъвършенстване и социалното включване на хората със сляпо-глухота от света, Европа и България!

Светлозар Парапанов


Нагоре
Към Съдържанието на броя

 
Хостингът и домейнът са предоставени с любезното съдейстие на Superhosting.bg