Звук и светлина - орган на Националната асоциация на сляпо-глухите в България
Търсене   
Начало
Екип
Броеве за 2022 г.
Архив
Кулинарни рецепти
Козметика
Контакт с нас
линк към сайта на НАСГБ

 

 

 

 

 

  Приоритети  
 

СПОРТЕН ПРАЗНИК НА СПЕЦИФИЧНИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ НА СЛЯПО-ГЛУХИТЕ

      Национална асоциация на сляпо-глухите в България (НАСГБ) организира и проведе "Спортен празник на специфичните възможности на сляпо-глухите" от 09-ти до 16-ти август 2015 г. в гр. Варна. Бяха включени 85 участника, от които 69 сляпо-глухи спортисти и 16 интерпретатори и придружители, от 18 териториални организации (ТО) на НАСГБ (Асеновград, Благоев-град, Бургас, Варна, Велико Търново, Габрово, Горна Оряховица, Добрич, Кърджали, Плевен, Пловдив, Русе, Сливен, София, Стара Загора, Харманли, Шумен, Ямбол), както и от Националния център за рехабилитация на сляпо-глухи "Хелън Келър". Участниците от страната бяха настанени в общежитието на Професионална гимназия по химични и хранително-вкусови технологии "Дмитрий Иванович Менделеев".
      Спортният празник на специфичните възможности на сляпо-глухите, се състоеше от шест национални спортни първенства на сляпо-глухите: по шахмат, спортна табла, боулинг, лека атлетика, канадска борба и дартс. Първенствата се проведоха в столовата на общежитието, с изключение на боулинга и леката атлетика. Поради ограничения обем, който имаме за публикуване, в настоящата статия ще споменем само отборните класирания. Всички индивидуални класирания на спортния празник, както и отборните, включващи всички резултати, са изпратени по официален път до председателите на ТО на НАСГБ, и интересуващите се членове могат да ги научат при тях. Награждаването в спортните първенства бе осъществявано от председателя на НАСГБ Димитър Парапанов, който връчи следните видове отличия за първите три места: в индивидуалните класирания - дипломи и медали: златен, сребърен и бронзов; в отборните класирания - дипломи и купи: голяма, средна и малка.
      12-то национално първенство по шахмат на сляпо-глухите се състоя на 10 и 11-ти август, в 7 кръга, по швейцарска система. Участваха 21 шахматиста от 11 ТО на НАСГБ в общо индивидуално класиране. Съдия бе Коста Ангелов. В отборното класиране, на 1-во място е "А" отбор на ТО Варна, на 2-ро място - ТО Пловдив, и на 3-то място: "Б" отбор на ТО Варна.
      4-то национално първенство по спортна табла на сляпо-глухите се състоя на 12-ти август с 33 участника, от които 10 жени и 23 мъже, в отделни индивидуални класирания. Игра се в 5 кръга по система с директна елиминация до 3 игри на човек. Съдия бе специалният педагог Деян Славов. Отборно класиране: 1-во място: ТО Варна; 2-ро място: сборния отбор на ТО Сливен и Бургас; 3-то място: НЦРСГ "Х. Келър".
      2-то национално първенство по боулинг на сляпо-глухите се проведе на 13-ти август в боулинг-зала "Галакси", хотел "Черно море", със съдия Тодор Димитров. Регламентът бе по три игри на човек, като слабовиждащите бяха по 2 души на писта, а напълно слепите играеха сами на писта. Тъй като залата бе от 9 писти, бяха нужни 4 последователни кръга за представянето на всички. Бяха определени осем различни индивидуални класирания за спортистите, като 49-те участници бяха разделени едновременно в категориите: пол (мъже и жени), зрение (напълно слепи и остатъчно зрение) и възраст (в две възрастови групи). В отборното класиране, на 1-во място е ТО Пловдив, на 2-ро място е ТО Добрич и на 3-то място е ТО Асеновград.
      11-то национално първенство по лека атлетика на сляпо-глухите бе проведено на 14-ти август на стадион "Локомотив", със съдия Георги Тихов. Включиха се 58 състезателя, в общо шест дисциплини, от които две бегови: 60 метра гладко бягане и 200 метра спортно ходене, и четири технически дисциплини: скок дължина от място; тласкане на гюлле; хвърляне на диск и хвърляне на копие. Във всяка дисциплина бяха определени няколко индивидуални класирания, като участниците бяха разделяни по пол и по възраст. Разделянето по зрение бе задължително в беговите дисциплини, а според възможностите се правеше и в техническите дисциплини, като се спазваше правилото за минимум 3 участника в дадено класиране. Общо бяха оформени 36 индивидуални класирания. В отборното класиране, на 1-во място е ТО Пловдив, на 2-ро място е ТО Добрич и на 3-то място е ТО Варна.
      7-то национално първенство по канадска борба на сляпо-глухите се състоя на 15-ти август до обяд. Съдия бе Емилия Стоянова. Участваха 35 състезателя, които след измерване на точното тегло с кантар, по решение на съдията, бяха разделени в категории по пол и тегло (жени - до 75 кг. и над 75 кг., мъже - до 80 кг. и над 80 кг.), по ръка - лява и дясна, както и по възраст на две възрастови групи. Общо се излъчиха 16 индивидуални класирания. В отборното класиране, на 1-во място е ТО Варна, на 2-ро място е ТО Пловдив и на 3-то място е ТО Шумен.
      В следобеда на 15-ти август се проведе 4-то национално първенство по дартс на сляпо-глухите. Съдии бяха Христо Атанасов и Мартин Николов от дартс клуб "Максим", които предоставиха професионални дартс-стрели и мишени с предпазни табла и локално осветление. Първенството се проведе съгласно турнирните правила за спорта "дартс": игра "301" до 10 тройни хвърляния, в двубои с директна елиминация. Съгласно регламента, се състезаваха участници само с остатъчно зрение. 29-те състезателя бяха разделени на 2 индивидуални класирания: 12 жени и 17 мъже. В отборното класиране, на 1-во място е ТО Пловдив, на 2-ро място е ТО Русе и на 3-то място е ТО Асеновград.

* * *


12-ТИ НАЦИОНАЛЕН ПРАЗНИК НА СПЕЦИФИЧНИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ
НА СЛЯПО-ГЛУХИТЕ
11-ТИ НАЦИОНАЛЕН ФЕСТИВАЛ НА ХУДОЖЕСТВЕНАТА
САМОДЕЙНОСТ НА СЛЯПО-ГЛУХИТЕ

      В рамките на 12-ти национален празник на специфичните възможности на сляпо-глухите на 11.09.2015 г. в зала "Москва" на хотел "Новотел", гр. Пловдив бе проведен 11-ти национален фестивал на художествената самодейност на сляпо-глухите.
      Участваха самодейци от 14 териториални организации (ТО) на Националната асоциация на сляпо-глухите в България (НАСГБ): Асеновград, Бургас, Варна, Габрово, Горна Оряховица, Добрич, Неделино, Пловдив, Русе, София, Стара Загора, Харманли, Шумен, Ямбол, както и от Националния център за рехабилитация на сляпо-глухи (НЦРСГ) "Хелън Келър".
      Журито на фестивала беше в състав от 5 специалиста: председател на журито: проф. д-р Светла Станилова, Декан на Факултет "Музикален фолклор и хореография", Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство (АМТИИ) - гр. Пловдив, и членове на журито: доц. Владимир Генадиев - декан на факултет "Изобразителни изкуства", АМТИИ - гр. Пловдив; г-жа Спаска Джангозова - специалист по жестов език, изкуства на мимиката и жеста, координатор на Районна организация (РО) - Пловдив на Съюз на глухите в България (СГБ); г-н Стефан Стойчев - поет и г-жа Иванка Иванова - народна певица. Председателят на НАСГБ Димитър Парапанов удостои класираните на първо, второ и трето място участници с дипломи и съответно златен, сребърен и бронзов медал. Той също така връчи и паричните награди, предоставени като дарение от Министерство на културата. Паричните награди бяха в следните размери: категория "соло": за 1-во място - 10 лв., за 2-ро място - 8 лв. и за 3-то място - 6 лв.; категория "дует": за 1-во място - по 10 лв. на човек (общо за дуета 20 лв.), за 2-ро място - по 8 лв. на човек (общо за дуета 16 лв.) и за 3-то място - по 6 лв. на човек (общо за дуета 12 лв.); категория "състав": за 1-во място - 80 лв., за 2-ро място - 60 лв. и за 3-то място - 42 лв.
      Във фестивала участваха сляпо-глухи хора (с едновременни увреждания на зрението и слуха): слепота или слабо зрение, и глухота или тежко чуване. Съответно, имаше жанрове, които се изпълняват с жест и мимика (синхронно художествено изпълнение с жест и мимика на песен или литературна творба; пантомима; театър с жест и мимика), а също така имаше и песенно-инструментални жанрове, при които участниците разчитаха на остатъчния си слух. Представи се изложба на произведения на сляпо-глухи, някои от които са напълно слепи, а други имат остатъчно зрение. Водещ на фестивала бе Деян Славов, специален педагог в НЦРСГ "Хелън Келър".
      Класирането бе следното: Жанр: Специфични възможности на сляпо-глухите: 1-во място: Илия Желязков Желязков - НЦРСГ "Хелън Келър". Жанр: Синхронно пеене с жест и мимика (соло): Специална награда и 1-во място: Искра Иванова Пръшева - НЦРСГ "Хелън Келър". Жанр: Синхронно пеене с жест и мимика (дует): 1-во място: Искра Иванова Пръшева и Деян Славов Славов - НЦРСГ "Хелън Келър". Жанр: Пантомима (дует): 1-во място: Венцислава Асенова Евтимова и Красимир Венелинов Евтимов - НЦРСГ "Хелън Келър". Жанр: Художествено слово с жест и мимика - лично творчество (соло): 1-во място: Калинка Панайотова Ковачева - ТО Добрич; 2-ро място: Ангелина Андреева Кръстева - ТО Стара Загора. Жанр: Художествено слово с жест и мимика - рецитиране на творба от чужд автор (соло): 1-во място: Искра Иванова Пръшева - НЦРСГ "Хелън Келър"; 2-ро място: Али Али Неби - НЦРСГ "Хелън Келър". Жанр: Театър на мимиката и жеста (дует): 1-во място: Сийка Желязкова и Илия Желязков Желязков - НЦРСГ "Хелън Келър". Жанр: Класическо пеене (соло): 1-во място: Дияна Йорданова Кръстева - ТО Варна. Жанр: Естрада (соло): 1-во място: Пенка Ангелова Николова - ТО Русе; 2-ро място: Димка Симеонова Дамянова - ТО Пловдив; 3-то място: Марин Митков Маринов - ТО Пловдив. Жанр: Естрада (дует): 1-во място: Дует "Настроение" - Кирил Георгиев Дамянов и Димка Симеонова Дамянова - ТО Пловдив; 2-ро място: дует Пенка Ангелова Николова и Иван Димитров Николов - ТО Русе; 3-то място: дует Дияна Йорданова Кръстева и Станислав Николов Парушев - ТО Варна. Жанр: Художествено слово - лично творчество (соло): 1-во място: Димитър Петков Грудев - ТО Варна; 2-ро място: Лушка Николова Маджарова - ТО Асеновград. Жанр: Художествено слово - рецитиране на творба от чужд автор (соло): 1-во място: Димитър Маринов Димитров - ТО Горна Оряховица; 2-ро място: Светла Йорданова Маринова - ТО Добрич; 3-то място: Иван Костадинов Шопов - ТО Асеновград. Жанр: Художествено слово - рецитиране на творба от чужд автор (дует): 2-ро място: Диана Тодорова Делчева и Калина Стамова Стайкова - ТО Харманли. Жанр: Стари градски песни (соло): 1-во място: Митко Колев Димитров - ТО Ямбол; 2-ро място: Денка Тодорова Георгиева - ТО Ямбол; 3-то място: Маргарита Иванова Янакиева - ТО Харманли. Жанр: Стари градски песни (дует): 1-во място: дует "Настроение" - Кирил Георгиев Дамянов и Димка Симеонова Дамянова - ТО Пловдив; 2-ро място: дует Ваня Ницова Петкова и Мария Паскалева Илиева - ТО Добрич; 3-то място: дует Йорданка Маркова Стайкова и Върбина Любенова Станкова - ТО Шумен. Жанр: Стари градски песни (състав): 1-во място: Фолклорна група "Здравец" с худ. ръководител Златка Славова - ТО Пловдив; 2-ро място: Състав за стари градски песни "Антица" с художествен ръководител Мария Паскалева - ТО Добрич; 3-то място: Група "Еделвайс" с художествен ръководител Даниела Йорданова и корепетитор Милен Михов - ТО Шумен. Жанр: Народно пеене (соло): 1-во място: Митко Колев Димитров - ТО Ямбол; 1-во място: Стефка Стоянова Карамфилова - ТО Неделино; 2-ро място: Димитър Йорданов Стоянов - ТО Пловдив; 3-то място: Иван Жеков Тодоров - ТО Русе; 3-то място: Парашкева Кръстева Емилова - ТО Пловдив. Жанр: Народно пеене (дует): 1-во място: дует Стойко Данчев Карамфилов и Стефка Стоянова Карамфилова - ТО Неделино; 2-ро място: дует "Кей Ди" - Катя Николова Кряжева и Димитър Маринов Димитров - ТО Горна Оряховица; 3-то място: дует "Родопски звън" - Ася Евтимова Бурова и Кирил Митков Родопски - ТО Пловдив. Жанр: Народно пеене (състав): 1-во място: Фолклорна група "Здравец" за обработен и автентичен фолклор с художествен ръководител Златка Славова - ТО Пловдив; 2-ро място: Битова група "Родопски глас" с художествен ръководител Стойко Карамфилов - ТО Неделино; 2-ро място: група за народни песни "Орхидея" с худ. ръководител Васил Оцов - ТО Пловдив. Жанр: Инструменталисти (соло): 1-во място: Иван Жеков Тодоров - ТО Русе; 2-ро място: Васил Славчев Оцов - ТО Пловдив; 3-то място: Илия Димитров Гуделов - НЦРСГ "Хелън Келър". Почетна награда на журито: Колю Георгиев Колев - ТО Добрич (за изключително изпълнение на добруджански народни танци). Жанр: Изложба - Изящно изкуство: 1-во място: Катя Мирославова Парапанова - НЦРСГ "Хелън Келър"; 2-ро място: Ганка Георгиева Параскевова - ТО Варна; 3-то място: Кирил Георгиев Дамянов - ТО Пловдив. Жанр: Изложба - Приложно изкуство: 1-во място: Янко Димитров Стайков - ТО Шумен; 2-ро място: Лушка Николова Маджарова - ТО Асеновград; 3-то място: Митко Колев Димитров - ТО Ямбол. Жанр: Изложба на уникална колекция шахове: 1-во място: Никола Петров Колев - ТО Бургас.
      В заключение, за духа на празника на специфичните възможности на сляпо-глухите и фестивала на художествената самодейност, красноречиво говорят думите на Аврам Аврамов от Велико Търново, споделени в писмо до сляпо-глухия самодеец Илия Гуделов: "...Наследил таланта на дядо си, майстора-гъдулар Илия Гуделов, ти за пореден път се качи на фестивалната сцена в гр. Пловдив. Със звуците на старата гъдулка стопли сърцата на слушателите и заслужено още веднъж окачи медал на гърдите си. На 75 години ти отново потърси сили да ознаменуваш фолклорната музика, духът на нашата нация!..."

Блока подготви: Светлозар ПарапановС ВИСОК ДУХ

      Успешно завърши 11-ият фестивал на художествената самодейност на сляпо-глухите в България. Признавам - не знаех, че има такова изобилие от таланти сред тях. За първи път присъствах на този висок културен форум като член на журито и изненадите ми бяха още в началото. Те започнаха с жанра "синхронно пеене с жест и мимика", в който Искра Пръшева възхити със своето изпълнение публика и жури. Следваха пантомима, художествено слово с жест и мимика, театър на мимиката и жеста. Някои от изпълнителите бяха на почти професионално ниво и напълно заслужиха високите награди. Втората изненада за мене беше, че участваха мои познати, солисти и вокални групи от други фестивали в страната, където се представят на високо ниво. Тук не мога да не спомена пловдивския дует "Настроение" - Димка и Кирил Дамянови, носители на златни медали от фестивалите в Перник, Пловдив, Варна и други градове на страната. И Диана Кръстева от Варна възхити жури и публика с професионалното си изпълнение на песента от световната класика "Аве Мария". Дуети и солисти в жанр "Естрада" изпяха трудни за изпълнение известни български хитове. Емоционално се представиха изпълнителите на стари градски песни. Най-добър при солистите беше Митко Димитров от Ямбол, а дует "Настроение" също получи златен медал. В художественото слово - лично творчество, невероятният рецитатор Димитър Грудев от Варна, който с емоционалното изпълнение на стихотворението си "Приказка за земята и нейния неразумен син" изтръгна бурни и нестихващи аплодисменти. А хумористът Димитър Димитров от ТО - Горна Оряховица беше най-добър в жанра. Естествено най-много бяха представилите се в българския фолклор. Изключителните изпълнители на народни песни затрудниха журито, което направи компромисен жест и отсъди две първи награди на Митко Колев от Ямбол и Стефка Карамфилова от Неделино. Групите и дуетите също бяха на ниво и показаха, че българщината е жива. Още един почетен диплом на журито заслужи вече не в първа младост Колю Колев от Добрич. С много младежка жар той изпълни добруджански народни танци. Възхитихме се от изящното изкуство на Катя Парапанова от Пловдив. Нейните картини живопис остават впечатление за среща с професионален художник. В приложните изкуства най-добър беше Янко Стойков от Шумен, а за уникалната изложба на шахове Никола Колев от Бургас получи заслужено признание.
      В един от антрактите разговарях с Желязка Тилева, зрителка от Стара Загора. Тя сподели, че е очарована от таланта на изпълнителите и с нетърпение ще очаква следващите им изяви.
      Всички си тръгнаха доволни от чудесните фестивални дни. Най-емоционалните споделиха, че още от утре ще започнат подготовка за новите си изяви на самодейната сцена. В Съюза на инвалидите има лозунг "Равни с здравите, но по-силни духом". Това напълно се отнася и за сляпо-глухите в България!!!

Стефан Стойчев, член на журито

Нагоре
Към Съдържанието на броя

 
Хостингът и домейнът са предоставени с любезното съдейстие на Superhosting.bg