Звук и светлина - орган на Националната асоциация на сляпо-глухите в България
Търсене   
Начало
Екип
Броеве за 2023 г.
Архив
Кулинарни рецепти
Козметика
Контакт с нас
линк към сайта на НАСГБ

 

 

Приоритети

 

ПЪРВА СРЕЩА С НОВИ НАДЕЖДИ ДА ПРЕОБРАЗИМ СЪЛЗИТЕ В УСМИВКИ НА ЛИЦАТА НА ХОРАТА
СЪС СЛЯПО-ГЛУХОТА!

Величка Драганова – председател и юрисконсулт на НАСГБ, участва в първата среща на представители на национално представителните организации на и за хората с увреждания с новия ръководен екип на Министерството на труда и социалната политика: министър Иванка Шалапатова, заместник-министър Гинка Машова, директори на дирекции и експерти. Министър Шалапатова представи заложените в Управленската програма на правителството мерки за усъвършенстване на политиката за хората с увреждания и приоритетите на МТСП, сред които са: повишаването на качеството на живот на хората с увреждания още от ранна детска възраст и осигуряването на възможности за тяхната трудова реализация; разработването на нормативни промени за повишаване на ефективността на политиката за хората с увреждания с фокус върху пълноценното им участие в обществото. Ключов фактор за осъществяването на тези цели ще бъде интегрираната работа с други институции, сред които Министерството на здравеопазването и Министерството на образованието и науката, както и активното участие на организациите на хората с увреждания.

Всеки от присъстващите представители на национално представителни организации имаше кратко време за представяне съответната целева група от хора с увреждания, най-наболелите проблеми и визията за тяхното разрешаване, в контекста на политиките за хората с увреждания.

Г-жа Величка Драганова представи специфичното двойно сензорно увреждане сляпо-глухота, което се намира в пресечната точка на двете големи сфери – сферата на хората със слепота и сферата на хората с глухота. Сляпо-глухите образуват четири основни групи: с остатъчно зрение и остатъчен слух; без зрение (слепи) с остатъчен слух; (без слух) глухи с нарушено зрение; и напълно слепи и напълно глухи (тотално сляпо-глухи). Също така, в зависимост от времето на придобиване на зрителното и на слуховото увреждане в етапите на развитие през жизнения път на сляпо-глухия, има и съответните разлики в начините за възприемане на информация, на осъществяване комуникация, и на обучение и учене. Г-жа Драганова се спря върху тежкия проблем с предоставянето на качествени слухови апарати за сляпо-глухите с пълна слепота, с цел ефективност на слухопротезирането, осигуряване на възможност за комуникация посредством остатъчния слух, и излизане от изолацията за тази група от сляпо-глухи. Сподели и за вече възникнали проблеми с правоприлагането на Закона за българския жестов език, свързани със затруднения да бъдат включени като правоимащи за получаване на преводаческа услуга сляпо-глухите, които нямат отбелязани в експертните решения от ТЕЛК, както зрителното, така и слуховото увреждане; също така и със задължителното изискване към жестовите преводачи да са регистрирани като лица, упражняващи свободна професия.

В края на своето изложение, г-жа Величка Драганова, по повод рождения ден на НАСГБ, основана преди 26 години на 15 август – Денят на Успението на Пресвета Богородица, поднесе Юбилеен плакет във връзка с навършилото се миналата година четвъртвековно развитие на организацията на хората със сляпо-глухота в нашата родина, на Министерството на труда и социалната политика, в лицето на министър Иванка Шалапатова, като отправи сърдечни пожелания към нея и екипа на министерството, за бъдещи успехи в политиката за повишаване качеството на живота на хората със сляпо-глухота, тъй като всеки един постигнат успех преобразява нечия сълза в нова усмивка на още едно лице!

Светлозар Парапанов


Нагоре
Към Съдържанието на броя

 
Хостингът и домейнът са предоставени с любезното съдейстие на Superhosting.bg