Звук и светлина - орган на Националната асоциация на сляпо-глухите в България
Търсене   
Начало
Екип
Броеве за 2023 г.
Архив
Кулинарни рецепти
Козметика
Контакт с нас
линк към сайта на НАСГБ

 

 

 

 

 

 
Полезни съвети
 
 

КАК ДА ОБЩУВАМЕ С ЧОВЕК,
КОЙТО Е СЛЯПО-ГЛУХ?

Едно лице е сляпо-глухо, когато има дълбоки комбинирани зрителни и слухови увреждания, които му създават проблеми във взаимодействието с околната среда, трудности в общуването, в ориентирането и в достъпа до информация. За щастие един много малък процент от лицата, идентифицирани като сляпо-глухи, са в действителност тотално слепи и тотално глухи. Мнозинството са с остатъчни слух или зрение, които могат ефективно да бъдат използвани. Общуването с хора със загуба на зрение и слух и включването им в разговори не е нито трудно, нито страшно. Ето нашите основни съвети, които да Ви помогнат да общувате ефективно с човек, който е сляпо-глух.

Как могат да общуват хора, които не виждат или чуват?

Сляпо-глухите хора, имат много начини за общуване. Някои от най-често срещаните начини включват:

• Жестов език

• Ръчна азбука

• Брайл

• Блок-метод

• Ясна реч

• Отчитане по устните

• Релефни картинки

• Писмени съобщения

Много хора, живеещи с комбинирана загуба на зрението и слуха, избират да използват комбинация от методи за комуникация. Зависи от човека, неговите предпочитания и това, което работи най-добре за него.

Как да говорим с човек, който е сляпо-глух?

Това са нашите основни съвети за общуване и свързване с хора, които са сляпо-глухи.

Задавайте въпроси и слушайте

Ако не сте сигурни какво да правите, попитайте сляпо-глухия човек какъв е предпочитаният от него метод на комуникация. Не се притеснявайте, ако не владеете жестов език или други алтернативни форми на комуникация. Много по-добре е да попитате учтиво какво можете да направите, за да улесните общуването, отколкото въобще да не го осъществите.

Помислете за пространството, в което се намирате

Независимо дали сте вкъщи или навън, пространството обикновено е изпълнено с фонови шумове и визуални бъркотии, които могат да затруднят общуването на хората, които имат сензорна загуба. Ето някои дребни неща, които можете да направите, за да стане пространството достъпно:

- Намалете фоновия шум – изключете телевизора, музиката или радиото

- Променете осветлението – попитайте какъв вид осветление е най-подходящ за сляпо-глухия човек

- Подредете бъркотията или преместете визуално разсейващите обекти

Използвайте ясна реч

Един метод, който хората със загуба на зрение и слух могат да използват за общуване, е ясна реч. Ясното говорене е много ефективен и лесен начин за общуване с някой, който е сляпо-глух. Говорете отчетливо, не крещете и не викайте. Ако е нужно, сляпо-глухият ще Ви помоли да говорите по-високо. Сляпо-глухият може също да Ви помоли да намалите темпото, ако говорите твърде бързо. Може да Ви помоли също да повторите думи и изречения или пък да ги обясните. Бъдете търпеливи и изчаквайте.

Ако сляпо-глухият изглежда, че не Ви чува, можете да изпишете с главни печатни букви на дланта му това, което искате да кажете.

Представете се

Човек, който е сляпо-глух, може да не разпознае лицето или гласа Ви. Полезно е да се представите ясно, когато се присъедините към разговор с него. По този начин той знае точно с кого говори. Ако с Вас има и други хора, представете и тях на сляпо-глухия.

Привлечете вниманието им

Някой със загуба на зрение и слух може да не разбере кога се опитвате да привлечете вниманието му. Ако трябва да привлечете вниманието им:

Опитайте да издадете шум или вибрации, като например да почукате по маса.

- Ако е възможно, осъществете зрителен контакт със сляпо-глухия човек.

- Ако познавате човека и той се чувства удобно, можете леко да докоснете рамото му и да му кажете, че сте Вие.

Дръжте устата си видима

Някои хора, които са сляпо-глухи, използват отчитане по устните, за да общуват. Отчитането по устните разчита на възможността сляпо-глухият човек да вижда устата, формата на устните и изражението на лицето на човека, докато говори. Ако е възможно, отстранете всичко, което може да им пречи да виждат устните и лицето Ви.

Обърнете се директно към сляпо-глухия човек

Говорете със сляпо-глухия човек, а не с неговия спътник. Някои хора, които са сляпо-глухи, може да имат преводач или водач със себе си. Ако водите разговор с тях, обръщайте се към тях, както обикновено и не се фокусирайте върху техния спътник. Това не само е учтиво, но и да се изправите пред човека, който е сляпо-глух, и да говорите директно с него, може да му помогне да общува по-добре с Вас.

Бъдете себе си

Успокойте се и говорете със сляпо-глухия. И не се притеснявайте - няма думи табу. Думи, като "виж" и "слушай", сляпо-глухите също ги използват. "Да видя и да чуя" - за тях означава да почувстват, да разберат, да докоснат.

И моля, предупреждавайте сляпо-глухия, когато приключвате разговора или си тръгвате.

Нека заедно да направим сляпо-глухите част от нашия свят!

Елена Атанасова


ПОДДЪРЖАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТ ОНЛАЙН

Малцина могат да отрекат многобройните предимства на Интернет. Той революционизира начина, по който общуваме, получаваме информация, забавляваме себе си и децата си, купуваме и плащаме за неща, управляваме парите си и имаме достъп до услуги. Използването му се е увеличило впечатляващо, но всички трябва да сме наясно с проблемите, които можем да срещнем, ако не останем нащрек и не следваме няколко прости "правила" за безопасност. Измамници, крадци на самоличност и насилници винаги е имало, но Интернет направи живота им по-лесен, а нас по-уязвими. Никой не е имунизиран.

Ето няколко основни съвета, които да ви помогнат да защитите себе си, вашето семейство, финанси, устройства и работно място от онлайн вредите.

Изберете и защитавайте паролите си внимателно и използвайте различна за всеки онлайн акаунт.

Погрижете се за мобилните си устройства. Не ги оставяйте без надзор на обществени места и ги защитете с ПИН или парола.

Уверете се, че винаги имате зареден софтуер за интернет сигурност (антивирусен/антишпионски софтуер) на компютрите и подобно приложение на вашите мобилни устройства.

Винаги изтегляйте актуализации на софтуер, операционна система и приложения, когато бъдете подканени.

Избягвайте да използвате Wi-Fi горещи точки на места като кафенета, барове и хотелски стаи, за да правите нещо поверително онлайн.

Никога не разкривайте твърде много лична или финансова информация в имейли, в социални мрежи, сайтове за запознанства и лично.

Не забравяйте, че онлайн или по телефона хората не винаги са тези, за които се представят.

Не кликвайте върху връзки в неочаквани имейли, публикации, съобщения или текстове и не отваряйте прикачени файлове към имейл от неизвестни източници.

Никога не плащайте за нещо, което намерите онлайн, чрез директен банков превод, освен ако не е на някой, когото познавате лично и е с репутация.

Не бързайте и помислете два пъти, защото всичко може да не е както изглежда.

Не забравяйте, че ако нещо изглежда твърде хубаво, за да е истина, вероятно е така.

Бъдете бдителни и се пазете. Но преди всичко продължавайте да се наслаждавате на използването на Интернет и да се възползвате от многото му предимства.

Елена Атанасова

Нагоре
Към Съдържанието на броя

 
Хостингът и домейнът са предоставени с любезното съдейстие на Superhosting.bg