Звук и светлина - орган на Националната асоциация на сляпо-глухите в България
Търсене   
Начало
Екип
Броеве за 2021 г.
Архив
Кулинарни рецепти
Козметика
Контакт с нас
линк към сайта на НАСГБ

 

 

 

 

 

  Приоритети  
 

В УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА НАСГБ

            Управителният съвет (УС) на Национална асоциация на сляпо-глухите в България (НАСГБ) проведе свое заседание на 02.07.2015 г. в гр. Пловдив. Поради проблеми с пътуването, съгласно чл.25, ал.3 от Устава на НАСГБ, членът на УС и председател на териториална организация (ТО) на НАСГБ Добрич – Калинка Ковачева, участва с двустранна връзка по скайп. На заседанието присъства със съвещателен глас председателят на Контролния съвет (КС) на НАСГБ Маринка Маринова.

      УС прие докладна от председателя за дейността на НАСГБ за периода от 16.04.2015 г. до 01.07.2015 г.

      УС утвърди като нови членове на НАСГБ 10 кандидат-членове, съответно по един от ТО Габрово, Смолян, Стара Загора, по двама от ТО Пловдив и от ТО Ямбол, както и трима членове за бъдещото ТО Благоевград. УС взе решение за учредяване на нова ТО на НАСГБ в гр. Благоев-град, като в нея ще членуват шест члена, живущи в гр. Благоевград и близките населени места. Трима сляпо-глухи от Благоевград вече бяха утвърдени от УС на 19.02.2015 г. временно към ТО Перник и се прехвърлят по местоживеене към новата ТО Благоевград. УС на НАСГБ свика учредително събрание на ТО Благоевград на 08.07.2015 г., на което да присъства Соня Захариева, член на УС и председател на ТО Перник. Съгласно получения след това протокол, ТО на НАСГБ Благоевград е учредена на 08.07.2015 г. в гр. Благоевград с шест сляпо-глухи члена, избран е тричленен териториален управителен съвет (ТУС) с председател Емил Якимов, който е инициатор за издирването на сляпо-глухите и за основаването на организация. Със създаването на ТО Благоевград, общо териториалните организации на НАСГБ стават 26 на брой.

      Бяха приети също: Отчет на УС на НАСГБ и финансов отчет на НАСГБ за първото полугодие на 2015 г., информация за подготовката за провеждане на Спортния празник на специфичните възможности на сляпо-глухите във Варна от 09 до 16 август 2015 г. и на 12-и Национален празник на специфичните възможности на сляпо-глухите, вкл. 11-и Национален фестивал на художествената самодейност на сляпо-глухите в Пловдив от 10 до 12 септември 2015 г. Информация за 16-ата Световна конференция на Международната организация за обучение, рехабилитация и услуги за сляпо-глухи "Дефблайнд Интернешънъл" и заседание на Изпълнителния съвет на Световната федерация на сляпо-глухите през май 2015 г. в Букурещ, Румъния.

      На заседанието беше обсъдена и приета информация от членовете на УС и председателя на КС на НАСГБ за проведените през месец юни 2015 г. годишни отчетни събрания на ТО на НАСГБ за 2014 г.

      В края на деня, Величка Великова проведе заседание на комисията по социалната дейност.

Снежанка Кирчева16-А СВЕТОВНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА МЕЖДУНАРОДНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ, РЕХАБИЛИТАЦИЯ И УСЛУГИ ЗА СЛЯПО-ГЛУХИ – "ДЕФБЛАЙНД ИНТЕРНЕШЪНЪЛ", 26 - 29 МАЙ 2015 Г., БУКУРЕЩ
(продължение от предишния брой на сп. „Звук и светлина“
на статията „Две световни събития на сляпо-глухите)

      За първи път на тази световна конференция сред темите на семинарните презентации се обърна внимание на хората от третата възраст и на разпространението на сляпо-глухотата сред тях. Много изследователи са се насочили към издирване на сляпо-глухи сред настанените в домове за стари хора. Установява се, че човекът от третата възраст често не осъзнава наличието на зрителни и слухови заболявания, но всъщност има нужда от подкрепа в много отношения, за да достигне до възможност за определена самостоятелност. Така е създадена методика за обучение на медицинските сестри и персонал, като са отчетени и положителни резултати, както за сляпо-глухите от третата възраст, така и за персонала, който се грижи за тях.

      Друг важен аспект, представен на световната конференция, беше тактилното общуване и тактилните жестове. Този аспект е свързан тясно с децата с вродена сляпо-глухота. Една от представените новости е съставеният речник на основните жестове (основните понятия, или речниковото ядро), на които започват да обучават детето с вродена сляпо-глухота, за да започне да комуникира още от най-ранна възраст. Тези жестове се въвеждат постепенно от учителя, и така детето съвместно с учителя по естествен начин развива способността си за комуникация, ползвайки метода за тактилно жестуване ръце в ръце. Ръцете на възприемащия се поставят върху ръцете на жестуващия и така чрез плътен контакт усещат разположението на пръстите, дланта, движенията и т.н. В разговора, общуващите разменят последователно позициите на ръцете си. При лицата с вродена сляпо-глухота, които са в зряла възраст, пък е необходимо интерпретирането да се предоставя чрез двама специалиста: интерпретатор, който владее тактилен жестов език, и втори специалист, наречен „интервенор“, който има практика с особения начин на общуване на лицата с вродена сляпо-глухота и служи за посредник между сляпо-глухия и интерпретатора. Интервенорът наблюдава, доколко сляпо-глухия разбира тактилните жестове на интерпретатора, както и доколко интерпретатора разбира сляпо-глухия и консултира интерпретатора по отношение на спецификите на тактилната комуникация, тактилната реч и словореда на тактилните жестове.

      Тактилните жестове се използват и от лицата с придобита сляпо-глухота, най-често от лица с вродена глухота, които от малки развиват визуален жестов език. Когато придобият слепота в зряла възраст, те продължават да използват визуалните жестове като тактилни. Другия вид лица с придобита сляпо-глухота, са родените слепи с придобита по-късно глухота, или лицата, които в зряла възраст придобиват слепота и глухота. Тъй като те са свикнали на нормална устна и писмена реч, и не са учили жестова реч, най-удобни за тях са методите, в които думите се предават последователно буква по буква (ръчните азбуки) – като писане по дланта на главни печатни букви, Лорм, брайл върху фалангите и др. В плакатна презентация на Доротя Киралихиди, бе представен нов метод: специално създадени тактилни жестове за възприемане само от дланта на сляпо-глухия. Това е отново набор от жестове, които се ползват най-често в комуникация (думите: „да“, „не“, „изчакай“ и др), предназначен за сляпо-глухи, които не са учили жестов език. Този метод предстои да се развие чрез международно сътрудничество и обмяна на опит за съставяне на речниково ядро от най-необходимите и най-често използвани думи в ежедневното общуване, както и за образуване на самите жестове. Подобно речниково ядро от най-необходимите жестове се ползва в момента и при хаптичната комуникация.

      Може да се каже, че в 16-ата световна конференция, България бе добре представена: участваха също доц. д-р Мира Цветкова-Арсова от Софийски университет, Елка Белокапова, директор на Училище за деца с увредено зрение – София и преподавателката Диана Керемедчива, която представи в плакатна презентация тяхната програма за зрително затруднени деца с множество увреждания и сляпо-глухи деца. Учителката Людмила Петрова от Варненското училище за деца с увредено зрение също представи постер за своя възпитаничка със сляпо-глухота. Семинарна презентация изнесе и българката Боряна Кадийска, която работи в холандския център за сляпо-глухи „Бартимеус“.

      Завърнахме се в България, обогатени с много впечатления и разговори за съвместно сътрудничество в сферата на сляпо-глухотата.

Светлозар ПарапановИСТОРИЧЕСКА МАНИФЕСТАЦИЯ НА СЛЯПО-ГЛУХИ ХОРА ЗА ПЪРВИ ПЪТ В МАДРИД, ИСПАНИЯ НА 27 ЮНИ, 2015 Г.

      Улиците на Мадрид в събота, 27 юи, посрещнаха първата манифестация на сляпо-глухи хора в Испания, където около 300 граждани защитиха необходимостта да се направи видима тази група. Те дойдоха да предявят своите искания пред обществото, особено по отношение на комуникативните бариери и това, че са необходими повече интерпретатори за сляпо-глухи.

      Шествието, което отбеляза днес Международния ден на сляпо-глухите хора, премина между двата центъра на Мадрид: съвременния „Пласа де Ориенте“ и историческия „Пуерта дел Сол“. Протестиращите носеха малки плакати с лозунги като "Аз общувам чрез ръчна азбука в дланта"; "Моите интерпретатори са моите очи, моите уши и моят глас"; "Аз общувам с жестов език" и "Сляпо-глухите съществуват!”.

      Хората, присъстващи на шествието, бяха дошли от различните автономни области на Испания, като Андалусия, Арагон, Кастилия – Ла Манча, Кастилия и Леон, Мадрид, Валенсия и Страната на баските, а събитието се организира от Федерацията на асоциациите на сляпо-глухите хора в Испания („Фасосиде“), която представлява от 7 000 до 18 000 души с това увреждане и днес стартира новата си интернет страница (www.fasocide.org).

      Президентът на „Фасосиде“, Франциско Хавиер Тригуерос, заяви пред изданието „Сервимедия“, че тази събота е "много важен ден", защото никога преди сляпо-глухи хора не са излизали на улицата, за да настояват за правото на равни възможности. "Ние сме донякъде невидими за обществото. Понякога ни свързват с групите на глухите и на слепите, но ние не сме това, сляпо-глухотата е уникално увреждане", каза той.

      Тригуерос заяви, че Испания има закони, като например за жестовия език, за личната независимост и за осигуряване асистенти на хора с увреждания, но не включват "реални ползи" за сляпо-глухите хора.

      "Открихме много бариери при достъпността на движение, но също така и на комуникацията, защото ние общуваме чрез допир. Вярно е, че ни дават субсидии, но имаме нужда от повече признание за нашите права, за да се постигне истинско равенство с останалата част от обществото", добави той.

Франсиско Тригуерос – президент на Фасосиде – Испания

      Тригуерос претендира за увеличаване например на броя на интерпретаторите за сляпо-глухи и разчита на „Фасосиде“ за отговорни сфери на дейност, като младежта, възрастните хора или жените, но в момента липсата на интерпретатори и асистенти за тях се отразява неблагоприятно.

Манифест

      В края на митинга, шест сляпо-глухи прочетоха манифест с 14 искания, включително и това, правителството да разработи мерки и конкретни социални политики за тази част от населението, която да може да се ползва от тези социални услуги и равни възможности, както останалата част от обществото.

      Те обърнаха специално внимание за сляпо-глухите учащи, на всички нива и етапи на образование; за създаването на устойчива услуга за интерпретатори на сляпо-глухи и социални посредници, които да са фасилитатори и обучители; в здравните центрове да има персонал, който да познава алтернативните способи за комуникация; за насърчаване на изучаването на жестовия език; създаване на жилищни центрове, подкрепящи партньорства, кампании за обществено осведомяване и признаване на сляпо-глухотата като специфично увреждане в Испания, за разработването или изменението на съответното законодателство.

      Международният ден на сляпо-глухите за пръв път е бил отбелязан в Испания през 2009 г. на възпоменателен ден в Аликанте. На него се отбелязва рождението на американката Хелън Келър (27.06.1880 г.), първата сляпо-глуха гражданка, демонстрирала способностите на сляпо-глухите хора. Тя се е дипломирала в колеж и е автор на книги, политически активист и говорител.

Публикация на испанското онлайн издание
„Сервимедия“: www.servimedia.es
Превод от испански: Илия Кърджанов

Нагоре
Към Съдържанието на броя

 
Хостингът и домейнът са предоставени с любезното съдейстие на Superhosting.bg