Звук и светлина - орган на Националната асоциация на сляпо-глухите в България
Търсене   
Начало
Екип
Броеве за 2021 г.
Архив
Кулинарни рецепти
Козметика
Контакт с нас
линк към сайта на НАСГБ
o

 

 

 

 

 

  Делници и празници  
 

ГОДИШНО ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ

      На 18.06.2015 г. в клуба на инвалида гр. Ловеч се проведе годишното отчетно събрание на ТО на НАСГБ Плевен. Гости на събранието бяха директорът на ДСП – Лена Романова и зам.-кмета на община Левски – г-н Здравко Дафинов. Събранието откри г-жа Величка Драганова – председател на ТО на НАСГБ Плевен. За водещ бе избран Тодор Любенов, който обяви дневния ред и след приемането му даде думата на сътрудника – Д. Андонов да прочете отчетния доклад за 2014 г., план-програмата за работата през 2015 г. и констативния протокол от ревизията на КС на НАСГБ. В доклада основно бе отразена дейността на ТУС. За наша основна задача все още остава издирването и приобщаването на сляпо-глухи членове. Както се оказа от досегашния ни труд, това не е съвсем лесна работа. Организацията ни се състои от 12 члена, пръснати из цялата област Плевен. Трудно, почти невъзможно е да се съберем за каквато и да е дейност. Само групата от Левски, състояща се от 6 човека е активна, но пък няма капацитет за организиране на културно-масова и спортна дейност. Наши членове ползват услугите на НЦРСГ "Хелън Келър" и са много доволни от екипа му. Сляпо-глухите от организацията ни в Левски имат проблем с удостоверяването на молбите им за личен асистент. По този повод г-жа Драганова проведе разговор с координаторката на проекта в общината г-жа Е. Георгиева, която е проявила разбиране и уверила г-жа Драганова, че ще бъдем включени в следващото класиране. На събранието г-жа Христова също много остро постави този въпрос на зам.-кмета. Той се ангажира да помогне с каквото може. Не ни е лесно, но се стараем да си помагаме помежду си, а където не е възможно, търсим съдействието на ДСП и кметската управа.

      Интеграцията на хора с увреждания в България все още е далеч от това, което трябва да е в действителност, но надявам се, с общи усилия и у нас този наистина важен социален въпрос да бъде успешно решен. Събранието протече делово и конструктивно и след приемане на отчетните документи, то приключи своята работа.

Иванка ХристоваСПОДЕЛЕНИ УСПЕХИ

      На 16.06.2015 г. в клуб „Детелина” се проведе годишното отчетно събрание на териториалната организация на сляпо-глухите в Добрич. От 35 члена присъстваха 23-ма със своите придружители. Дневният ред бе предварително обявен. След прочитане на отчетния доклад за 2014 г., план-програмата за бъдещата работа през 2015 г. и констативния протокол, думата бе дадена на присъстващите за изказвания. Много от хората пожелаха да кажат мнения и впечатления. Те изразиха своето удовлетворение от доклада и свършената работа през отчетния период. Благодариха на сътрудника на организацията за постоянната подкрепа, която им оказва. Изразиха удовлетворение към работата на председателката. Тя е много внимателна към всички. Постоянно отправя поздрави по радиата при отбелязване на лични и национални празници, успокоява с добра дума всеки изпаднал в беда, дава кураж и сили в трудни моменти. Присъстващите благодариха и на председателя на НАСГБ – Димитър Парапанов и Светлозар Парапанов за съдействието и помощта, които винаги ни оказват.

      Добруджанци са единни и сплотени. Вероятно за това организационния живот върви добре. След като приехме чрез гласуване годишно-отчетния доклад и проекто-програмата, поздравихме 80-годишната юбилярка Евгения Парашкевова. Рожденичката получи много цветя. В нейна чест прозвучаха поздравителни мелодии на кавал в изпълнение на Митър Петров от Каварна.

Димитър Кънчев

Нагоре
Към Съдържанието на броя

 
Хостингът и домейнът са предоставени с любезното съдейстие на Superhosting.bg