Звук и светлина - орган на Националната асоциация на сляпо-глухите в България
Търсене   
Начало
Екип
Броеве за 2021 г.
Архив
Кулинарни рецепти
Козметика
Контакт с нас
линк към сайта на НАСГБ
 
 

Приоритети

НОВОГОДИШЕН БЛАГОСЛОВ!

Нека и най-отчаяният, чакащ всуе,
даде Бог да прогледне и прочуе!
Отново в очите да засияят зари,
в ушите и душата – затръбят тръби!
Нека по нашенски радушни,
песнопойни, приветливи,
по Европейски бъдем дръзки,
горди и щастливи!
Амин!

Ангел НИКОЛОВ – Перник

Нагоре
Към Съдържанието на броя 


ПРАЗНИЧНО НАСТРОЕНИЕ!

Отново сме пред елхите запалени,
на тържеството за пореден път.
Невиждащи, но с бузи алени
И все още  със човешка плът.

И вдигнали сме вече чашите,
във тях е всеки отразен.
Такава е съдбата, нашата,
на виното в тайнствения плен.

И странен зов веч носи ни,
през воала на син полумрак
морета виждаме, омагьосани
и чувстваме спасителен бряг!

Да вдигнем чашите високо,
да отхвърлим далече студът,
сърцето да бъде широко –
такъв е вечния ни път!

Станчо ДОБРЕВ – Варна

Нагоре
Към Съдържанието на броя 


СЛЯПО-ГЛУХИТЕ ТЪРЖЕСТВЕНО ОТПРАЗНУВАХА
10-ГОДИШНИНАТА НА СВОЯТА АСОЦИАЦИЯ

Високо обществено признание за Националната асоциация на сляпо-глухите.  Димитър Парапанов – с медал за 50-годишна обществена дейност в името на хората с двойни сензорни увреждания.  Питата на Ана Таскова – на трапезата на Министерския съвет.

            Официалното честване на 10-годишния юбилей на Националната асоциация на сляпо-глухите в България, посветено и на 3 декември – Международния ден на хората с увреждания, се превърна във вълнуващ празник за изпълнилите залата на филхармонията на площад Централен в Пловдив сляпо-глухи от цялата страна и техните гости. Това честване още веднъж доказа израсналата роля на асоциацията в обществото, всеобщото признание за нейното значение и постигнатите успехи във всестранното подпомагане на хората с комбинирани зрителни и слухови увреждания. Това признание демонстрираха с присъствието си високите гости на тържеството - министърът на труда и социалната политика Емилия Масларова и председателят на Съюза на слепите в България Васил Долапчиев. Те двамата, по предложение на председателя на НАСГБ Димитър Парапанов, бяха удостоени с юбилейния плакет на асоциацията за приноса им в осъществяване на нейната дейност и израстване. Г-жа Масларова и г-н Долапчиев благодариха за оказаната им чест, топло и сърдечно поздравиха членовете на НАСГБ с празника, пожелавайки на асоциацията все нови и нови завоевания в благородната й дейност /словото на министър Масларова публикуваме отделно/. Присъстваха и поднесоха приветствия, също така, председателят на РО на ССБ в Пловдив Велик Атанасов, Димитрия Мудева - председател  на РО на СГБ, която прочете приветствие от името на председателя на СГБ Васил Панев. Тук бяха и Стефан Данчев – директор на Националния център за рехабилитация на слепи, Георги Марков председател на териториалната организация на глухите в града под тепетата, който изнесе приветствие от РО на глухите в Пловдив. Поздравления бяха поднесени и от името на Тодор Панайотов, председател на Съюза на пенсионерите в Пловдив. Многобройни бяха и получените поздравителни телеграми, сред които от зам. министъра на МОН Кирчо Атанасов и  регионалните организации на НАСГБ от Добрич и Асеновград. Приветствие направи и Таня Орманова – ръководител на детска вокална група "Омайниче” гр. Пловдив.

Слово на Димитър Парапанов - председател на НАСГБНа всички тези приветствия отговори председателят на асоциацията Димитър Парапанов. След като благодари най-искрено за поднесените благопожелания, г-н Парапанов припомни трудния път, извървян от асоциацията на сляпо-глухите от създаването й до днес. В словото си, той акцентира на  огромната роля на  създадения в рамките на НАСГБ, единствен в Югоизточна Европа, Национален център за рехабилитация на сляпо-глухи "Хелън Келър”, както и за значението на асоциацията за разнообразяване, обогатяване и осмисляне на трудното ежедневие на сляпо-глухите хора у нас. Г-н Парапанов припомни и за усилията на ръководството на НАСГБ за признаването на сляпо-глухотата като отделно заболяване. Той благодари на членовете на НАСГБ за тяхното сътрудничество и съдействие в изпълнение на целите на асоциацията.
Със свои кратки доклади преподаватели в НЦРСГ "Хелън Келър” и сътрудници на асоциацията очертаха различни страни от нейната дейност.
Празнуването на юбилейната годишнина на НАСГБ се превърна и в повод за заслужено признание на заслугите на нейния създател и председател Димитър Парапанов, който тази година закръгля на 50 години своята активна обществено полезна дейност в името на хората със зрителни и слухови проблеми. За неговия изключителен принос за делото на сляпо-глухите в национален мащаб, за развитието и укрепването на връзките на НАСГБ със сродни организации от други страни и 50 години активна обществено полезна дейност, Управителният съвет на асоциацията го удостои с медал, който сред бурни аплодисменти му бе връчен от председателката на Контролния съвет на НАСГБ Маринка Спасова. Израз на признателността на сляпо-глухите към дейността на  г-н Парапанов бе и поднесената му икона от Ивалина Донова от София и посветеното на него от  председателя на РО-Русе Панайот Димитров стихотворение. От своите сподвижници през отминалите 50 години Ана Таскова, Илия Гуделов, Петър Мишев, Иван Марински и много други, както и от членовете на Управителния  и Контролния съвет на НАСГБ, г-н Парапанов получи и поздравителен адрес, в който се казва:

"Уважаеми господин Парапанов,

            В годината, когато сляпо-глухите хора в България отбелязват десетилетието от създаването на своята асоциация, Вие имате повод да чествате свой собствен юбилей – 50 години от началото на Вашата благородна и активна обществена дейност за подпомагане на българите с трайни увреждания на зрението и слуха.
            Вече половин век с нестихваща енергия и упоритост Вие отстоявате с делата си своето верую, че хората с увреждания могат да усъвършенстват своите специфични възможности, да се интегрират успешно в обществото, да живеят достойно.
            Венец на Вашите усилия е създаването и утвърждаването на Националната асоциация на сляпо-глухите в България през 1997 г. В нея хората с двойни сензорни увреждания намериха обществена организация, ангажирана с грижата за тях, каквато преди това не съществуваше.
            Под вашето ръководство НАСГБ върви уверено напред, постига все нови и нови успехи и завоевания.
            Пожелаваме Ви, господин Парапанов, още дълги години сили и енергия, за да водите асоциацията по избрания път, за благото и надеждите на най-ощетените от съдбата наши съграждани – хората със зрителни и слухови проблеми.”

Ана Таскова от РО-Пловдив бе изпекла специално за Димитър Парапанов, по случай 10-годишнината на НАСГБ, изработена от нея пита с  вплетени от тесто символи като житен клас, стрък здравец, птица и др. и с поставени 10 свещички. От своя страна г-н Парапанов поднесе питата на г-жа Емилия Масларова, която, трогната, обеща да я поднесе на министър-председателят Сергей Станишев на срещата му с председателите на Национално представените организации на и за хора с увреждания, като дар от сляпо-глухите в България.
Програмата "И ние сме като вас" на НЦРСГ "Х.Келър"Тържеството продължи с обявяване на отличия на асоциацията по случай кръглата годишнина. С юбилеен плакет са отличени всички 25 регионални организации на сляпо-глухите в България. За своя голям принос в делото на сляпо-глухите в национален мащаб, плакет получи и Светлозар Парапанов – координатор  и методист по алтернативни методи на общуване към НЦРСГ "Хелън Келър”. На заслужили членове и дейци на асоциацията бяха поднесени 7 златни значки, 12 сребърни значки и 39 грамоти.
Пред присъстващите бе изнесена сборна композиция от танци, изпълнения с дайре и маракаси, рецитиране и пантомима, изпълнена от тотално сляпо-глухи и такива с тежки зрително-слухови увреждания. Тя премина под мотото: "И ние сме като вас, желаем да живеем достоен живот”. В нея Илия Желязков от Варна, Емил Димов от Шумен, Красимир Евтимов от с. Змеица, Смолянско, Али Неби от Дулово, демонстрираха своя напредък, придобит в курсовете на НЦРСГ "Хелън Келър” по слухово-речева рехабилитация, фонетична ритмика и моторика, тактилно-жестова комуникация, под ръководството на преподавателите Мими Аврамова и Сийка Държикова. Това е реалният принос на НЦРСГ "Хелън Келър” за интеграцията на хората с дълбоки комбинирани сензорни увреждания.
Седянка - фолклорна композиция на група "Здравец" - ПловдивДойде време и за  литературно-музикалната програма, изнесена от лауреатите на Петия национален фестивал на художествената самодейност, състоял се в рамките на Петия национален празник на специфичните възможности на сляпо-глухите "Добрич 07”. Едни след други на сцената излизаха изпълнители от цялата страна – Кърджали, Харманли, Неделино, Варна, Пловдив. Редуваха се песни, инструментални изпълнения, рецитали, приемани с истинска наслада и бурно аплодирани от присъстващите в залата.
Честването на десетгодишния юбилей на НАСГБ още веднъж доказа огромното значение на асоциацията в живота на нейните сляпо-глухи членове. За пореден път хората недвусмислено показаха, че битието им е неразривно свързано с организацията, която те приемат като своя, на която вярват и разчитат за решаване на съпътстващите трудния им делник проблеми, при търсенето на по-смислено, пълноценно и достойно съществуване. Всички са уверени, че отминалите 10 години от основаването на НАСГБ са само основата, на която асоциацията ще изгражда бъдещите си успехи, ще допринася нейните членове все по-малко да чувстват последиците от своите комбинирани зрително-слухови увреждания.
                                                                                                                            “З С”

Нагоре
Към Съдържанието на броя 


ГРИЖАТА ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ ЩЕ БЪДЕ
ПРИОРИТЕТ НА ПРАВИТЕЛСТВОТО ЗА 2008 ГОДИНА

Изказване на министъра на труда и социалната политика Емилия Масларова  на празника по случай 10-годишния юбилей на НАСГБ

Уважаеми г-н Парапанов, уважаеми
дами и господа!

            Искам най-искрено да ви благодаря, че ме поканихте на вашата 10-годишнина, в Слово на Емилия Масларова - министър на труда и социалната политиканавечерието на 3 декември, Международния ден на хората с увреждания. Десет години са един много кратък и същевременно един много дълъг период, имайки предвид през колко усилия, мъка и проблеми сте преминали, колко човешки болки и радости сте изпитали през това време.  Сигурно в някой случай ние сме помогнали да се решат част от тези проблеми, сигурно има още много, много неща, които заедно трябва да преодолеем, но на мен ми се иска да кажа в навечерието на Международния ден на хората с увреждания, че е крайно време да разберем, че хората със здравословни проблеми не са различни от нас. Те са едни от нас и аз  винаги съм била дълбоко убедена, че децата с увреждания трябва да бъдат съучениците на нашите деца, че моите връстници с увреждания трябва да бъдат нашите колеги на работните ни места, че възрастните хора с увреждания трябва да бъдат обект на всеобщо внимание и грижи.
Пътят към това е много дълъг и труден. Не е лесно да се преодолеят натрупалите се проблеми. Но за по-малко от две години успяхме да създадем услуги в общността за деца с увреждания, за възрастни с увреждания, изградиха се множество дневни центрове, центрове за рехабилитация, защитени жилища, които вече са над 150 в цялата страна. Разбира се, това продължава и ние в никакъв случай няма да спрем.
Безкрайно съм удовлетворена от това, което чух в докладите, за стремежа на сляпо-глухите към израстване, развитие, обучение, квалификация, за приспособяване към начина на реализация към живота в страната. Искам да кажа и това, че следващата година ще има отделени 130 милиона лева за интеграционни добавки за хората с увреждания, че вашата необлагаема данъчна основа ще бъде 7200 лв. на година, или 600 лв. месечно, което ще е единствената преференция при прилагането на новата данъчна система. Предвиждаме създаването на още много социални заведения, дневни центрове, центрове за рехабилитация, които ще бъдат изградени не само със средствата от европейските фондове, но и от бюджета на държавата.
От тази година ние сме членове на  Европейския съюз и парите от него са на лице. Това, което е много добре за хората с увреждания, за всички, които работим в тази насока, е, че вече стартираха програмите за усвояване на тези пари. Двайсет и девет милиона лева са предоставени и има готови проекти за усвояването им от неправителствените организации, които вие представлявате, от общините, от бизнеса, насочени към подпомагане на нуждаещите се семейства и предоставяне на семейна среда на хората с увреждания. Става дума за домашните помощници и социалните асистенти. Други 39 милиона лева са готови и стартират по проекта за личен асистент – човекът, от който вие денонощно имате нужда да бъде до вас. От първи януари 2008 г. други 20 милиона са готови да бъдат предоставени на децата с увреждания, които са оставени по домовете.

Както виждате, скъпи приятели, от тук насетне, ние трябва да се хванем ръка за ръка и да работим заедно. Трябва да кажа, че Националният съвет на хора с увреждания, в който имате и ваши представители, неправителствените организации, са достатъчно активни, но има още много, много какво да се направи. Аз съм убедена, че правителството ще поеме съответните ангажименти - всъщност не само правителството, но и общините, областните управители, бизнеса. Крайно време е вече да приведем обществената среда във вид, подходящ за хората със здравословни проблеми. Не само за тези, които са с увреждания на опорно-двигателния апарат, т.е. - които са в инвалидни колички, но и за хората с увреден слух – те трябва да имат светлинна сигнализация, за хората със увредено зрение – да имат  звукова сигнализация. И това трябва да стане във всяко едно населено място. Това ще бъде наш  приоритет за 2008 година, тъй като от европейските фондове пари за това има.
Ние с вас трябва да решим как да направим така, че да живеете по-добре всички вие и разбира се, ние, които сме около вас. Защото няма семейство, в което  да няма човек с някакъв здравословен проблем. Разбира се, във всеки дом неговият си е най-големият проблем, но в крайна сметка има хора, които се нуждаят от много, много повече внимание  и грижи. И аз искрено ви благодаря за упоритостта, за съзиданието, за волята да преодолявате трудностите. Бъдете живи и здрави! Нека да столети вашата организация, нека да имате сила, бодрост и самочувствие! Ние сме заедно с вас. Ръка за ръка ще преодоляваме трудностите. За да има повече детски глъч, повече радост, повече усмивки и повече щастливи възрастни хора, които да се радват на това, което се случва около нас.
Честит празник, честит юбилей!

Нагоре
Към Съдържанието на броя 


ЗАЩО НИ ОБРИЧАТ И НА ТИШИНА В МРАКА?!

Наближават коледните и новогодишните празници. В тези дни хората трябва да се радват, да бъдат с ведро настроение, да се отърсват от ежедневните грижи и да загърбват проблемите, да си пожелават един другиму хубави неща. За съжаление нашите управници винаги ще намерят с какво да ни изненадат неприятно, да убият всяка радост и надежда за положителни промени. Особено за нас, инвалидите, които в най-голяма степен сме зависими от тяхното отношение.
Наскоро разбрах, че срокът за ползване на едно слухово апаратче вече е стигнал до шест години! Искам по този повод, чрез списание "Звук и светлина”, да изразя несъгласието и тревогата си от тази недомислица. Според мен, това е още едно доказателство, че държавата се ръководи в отношението си към хората с увреждания единствено от икономическите си интереси, като т. нар. "грижи” за тях са просто една мимикрия.
С увреден слух от 95 процента на едното ухо и 98 процента на другото, от 1983 г. ползвам слухов апарат. Тогава срокът му на годност беше три години. След това последователно стана четири, по-късно – пет, а сега вече и шест години. И никой като че ли не иска да се вгледа в нашата съдба, да осмисли, че без своето изкуствено "ухо” един тотално, или с тежки увреждания сляпо-глух човек е като жив погребан. А апаратчетата, като всяка техника, се износват и престават да играят по най-добрия начин отредената им роля. Нашата тежка инвалидност не може да се сравнява с тази на хората, имащи само слухови проблеми. Нека г-жа Масларова и хората около нея да погледнат реално на нуждите на хората с двойни сензорни увреждания. Моето предложение е за нас, сляпо-глухите, срокът за ползване на предоставените ни слухови апарати да се намали на четири години, за да се спасим от гробната тишина, която съпътства жестокия мрак, в който живеем.

Аврам АВРАМОВ –
член на РО на НАСГБ –
Велико Търново

Нагоре
Към Съдържанието на броя 

 
     
Хостингът и домейнът са предоставени с любезното съдейстие на Superhosting.bg