Звук и светлина - орган на Националната асоциация на сляпо-глухите в България
Търсене   
Начало
Екип
Броеве за 2023 г.
Архив
Кулинарни рецепти
Козметика
Контакт с нас
линк към сайта на НАСГБ

 

 

 

 

 

 

Приоритети

ОБРЪЩЕНИЕ–ДЕКЛАРАЦИЯ
ОТ ДИМИТЪР ПАРАПАНОВ – ЧЛЕН НА НАСГБ

 

            Многоуважаеми читатели на списание „Звук и светлина” и членове на НАСГБ,

            На поставени ми въпроси от читатели във връзка с материала в рубрика „От първо лице”, „Най-добрият човек, който познавам” в брой 2/2012 г. – като обикновен гражданин на Р. България, Европа и редови член на НАСГБ, декларирам, че нито съм вожд, нито пастир, нито национален герой като Левски, с който никой днес от нас не може да се сравнява. Съзнателния си живот съм посветил за благото на хората с увреждания, включително и на сляпо-глухите, като отстоявам правата им, което доказвам с делата си.
            Съдържанието на материала изцяло е написано в множествено число, без заглавието, което е в единствено число. Това си е отговорност на редактора, който преценя какво да помества. Препоръчвам на читателите да си изложат мнението на страниците на списанието, на което никога не се осъществява цензура от страна на УС и председателя на НАСГБ.


СЪОБЩЕНИЕ

            Уважаеми читатели на списанието,
колеги и приятели,
Тези, които кореспондират с мен да изпращат писмата не на домашния ми адрес, а на личната ми пощенска кутия:

Димитър Кръстев Парапанов
Пощенска кутия 29
4000 гр. Пловдив

С уважение,
Димитър Парапанов

Нагоре
Към Съдържанието на броя

 
     
Хостингът и домейнът са предоставени с любезното съдейстие на Superhosting.bg