Звук и светлина - орган на Националната асоциация на сляпо-глухите в България
Търсене   
Начало
Екип
Броеве за 2023 г.
Архив
Кулинарни рецепти
Козметика
Контакт с нас
линк към сайта на НАСГБ

 

 

 

 

 

  Приятели от близо и далече  
 

ОБМЕН НА ОПИТ МЕЖДУ ПРЕПОДАВАТЕЛИ НА
ЗРИТЕЛНО ЗАТРУДНЕНИ В АНЖЕР, ФРАНЦИЯ

      Срещата се проведе по линия на международен проект VapetVip по програма "Еразмус +".
      Проектът има за цел да обучи преподаватели на слепи и зрително затруднени лица от участващите държави (България, Франция, Швеция, Германия и Португалия) на онлайн обучение чрез създадената през 2013 г. платформа за онлайн обучение iportal4languages.eu, както и да се създаде форум и/или социална мрежа за обмен на практики и опит при обучението на зрително затруднени онлайн.
      Онлайн платформата бе замислена и създадена по проект iPortal с цел езиково (а и не само) онлайн обучение, което да осигури класна стая за директен диалог с учителя, бяла дъска за рисуване и писане на математически формули, за презентиране и др.
      Това беше втора опознавателна среща, на която се дискутираха приоритети и задачи за различните членове (държави), както и дискусия върху възможността за адекватно обучение на преподаватели, които да могат след това да обучават своите зрително и/или слухово затруднени клиенти.
      Пътувахме до Франция с авиокомпания Wizzair, от София – Терминал 1 до летище Париж Бове, което е доста отдалечено и се намира в предградията, след което с автобус до Анжер.
      Имахме един ден престой в Париж, за да огледаме и снимаме забележителности, макар че времето не ни стигна.

Катедралата "Нотрдам"

      Това, което ми направи впечатление в Париж, освен забележителностите, видими за всички, е метрото – там освен че се казват спирките, има и заграждения пред линията и те се отварят синхронизирано, само когато мотрисата спре на точното място, при което е изключено някой да падне на линията.
      Другото е, че на всяка улица и кръстовище има изпъкнали маркировки за незрящите.
      Относно Анжер, това е град в западна Франция, департамент Мен е Лоар на регион Пеи дьо ла Лоар. Градът е разположен при вливането на река Мен в река Лоара.
      Населението му е около 150 000 души.
      Там има много паркове, градини и приятни местенца за отдих. Пристигнахме с автобус в Анжер след около три и половина часа път на разстояние от около 380 км.
      Оттам трябваше да хванем автобус № 11, за да отидем до района на института за зрително и слухово затруднени Монтеклер. Той е разположен също насред голям парк.
      В института се обучават деца и младежи до 20-годишна възраст. Обучават ги, както в нашите центрове – на ориентиране и мобилност, брайл, компютърна грамотност и полезни умения, а също така предлагат и психологическо подпомагане. Такива институти има около 5-6 в цяла Франция.

Площадът пред Лувъра

      Там има и места за художествени и спортни изяви – направиха ми впечатление изложени картини и дори батут за слепи, който има отстрани ограждаща мрежа, която пречи на незрящия или слабовиждащия, който скача на него, да падне.
      Моето участие беше споделянето на опит в достъпността при обучението на незрящи чрез говорящи програми и адаптацията на скриптове за достъпност в Интернет.
      Изнесох презентация, показваща проблемите с достъпността на незрящите в Интернет и решаването им.
      До голяма степен проблемите с достъпността в уеб пространството за незрящите зависи от самите създатели на сайтове в мрежата – дизайнът трябва да се проектира така, че да няма скриптове, които пречат на нормалното прочитане на информацията и взаимодействието на незрящия с уеб интерфейса. Да има алтернативни варианти на captcha кодовете (кода в картинка), чрез които се удостоверява, че слепият не е робот като например въпрос от математиката (колко е 3 по 4) на който се пише отговора в дадено текстово поле. Същият проблем е и, когато незрящият се опита да гледа/прослуша поточно видео или аудио, което се съдържа във т.нар. флаш плеър, с който не може да се оперира.

Катедралата "Нотрдам" - изглед откъм Сена

      Добрата новина е, че в най-популярният сайт за видео споделяне www.youtube.com наскоро промениха скриптовете си така, че видеото да може да бъде управлявано (спирано, пускано, субтитри), но същото не може да се каже за други видео стрийминг източници и/или уеб съдържание.
      Ето защо съм посветил известна част от времето си да проуча и разработя начини за достъпно уеб съдържание за незрящите.
      Наскоро приспособих един аудио и видео плейър, който се управлява лесно с бутони (старт, стоп, усилване, намаляне, следващ или предишен клип), на който добавих и функционалност на клавишни комбинации за управление. Пример може да видите/чуете на следния уеб адрес: http://iportal4languages.eu/radio/iportalradio.html.
      Иначе градът е с богата история и в него са родени знаменити личности, като например Мари д’Анжу – кралица на Франция, Жан Боден – френски философ, химикът Жозеф Пруст, изобретателят Дени Папен и др.

Крепостта Анжу

      Разгледахме крепостта Анжу и стария град, където направихме снимки. Средновековната крепост е от 11 век, никога не е била разрушавана и се е запазила досега.
      Направи ми впечатление, че навсякъде, където има забележителности, има и брайлови надписи за незрящите какво представлява дадената забележителност или монумент.
      Старият град се извисява на хълма до крепостта и е с криволичещи улички, стари църкви и сгради, някои от тях са направени магазини за сувенири, вина и други.
      В заключение мога да кажа, че съчетах полезното с приятното и мога само да пожелая същата грижа от страна на държавата за нашите слепи и глухи, както във Франция!

Илия Кърджанов,
компютърен специалист към НАСГБ

ОБЩИНА ПЛЕВЕН, ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ И ОБЩЕСТВОТО НИ
(Интервю с председателя на общински съвет – Плевен)


      Г-н Митев, какви програми и проекти предстои да реализира община Плевен за интеграция на хората с увреждания през тази година?
      В Плевен от години се работи в подкрепа на хората с увреждания, като се стремим да им създаваме условия за нормален живот и социална интеграция. В момента изпълняваме проект "Разкриване на Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда" по договор за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", процедура "Независим живот". Срокът на проекта е 01.02.2016 г. до 31.12.2017 г. с бюджет 499 881,88 лв., като след допълнително споразумение този срок бе удължен до 01.02.2018 г., а бюджетът актуализиран на 874 555,48 лв. Целевата група на проекта са хора с увреждания и техните семейства, както и хора над 65 години с ограничение или невъзможност за самообслужване. Те получават дългосрочна грижа, включително социални, здравни и психологически услуги, оказва им се ежедневна подкрепа.
      Във връзка с проектните дейности е обособен "Център за почасови социални услуги", който се намира на първи етаж на жилищна сграда на ул. "Ген.-лейтенант Атанас Стефанов" (бивша ул."Хемус") № 4. Центърът разполага с психолог и медицинска сестра, двадесет и двама социални асистенти, деветдесет лични и седемнадесет домашни помощници. В първата фаза на проекта, почасово социални асистенти са осигурени за двадесет и двама души, деветдесет души имат личен асистент, а за други четиридесет и осем е осигурен домашен помощник. Втората фаза на проекта ще стартира на 1 май тази година и тогава ще бъдат сключени договори със седемдесет и седем лица.
      Друг социален проект, който изпълнява Община Плевен, е "Продължаване дейността на Регионален център за ранна интервенция на уврежданията – Плевен". Този проект е по договор за безвъзмездна финансова помощ, сключен на 25.08.2016 г., в размер на 588 143,00 лв., по процедура на ОП "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020. Срокът за изпълнение е 01.09.2016 г. – 31.12.2018 г., с основна дейност предоставяне на интегрирани услуги за ранно детско развитие: ранна интервенция на уврежданията при деца от 0 до 7 години; предоставяне на подкрепа и консултиране на бъдещи и настоящи родители и семейства; здравна консултация за деца до 7 години; допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище. Всички тези дейности стартираха с началото на 2017 г.
      В Община Плевен работим активно и по Националната програма за заетост и обучение на хора с трайни увреждания. По тази програма до момента сме имали един ангажиран в Община Плевен. В момента едно лице работи по нея. В село Ласкар имаме заявка и от още двама. Трябва да отбележа, че програмата е с ограничен ресурс и Община Плевен е една от малкото в страната, които кандидатстват и взимат хора по нея.
      Какви допълнителни социални услуги за деца и възрастни с увреждания предвижда Общината в своята социална програма в следващ период?
      През 2017-2018 година Община Плевен, чрез реализирането на проекти, ще продължи предоставянето на едни от най-търсените социални услуги – "Личен асистент", "Социален асистент" и "Домашен помощник".
      Освен това по ОП "Региони в растеж" 2014-2020 г. предстои разкриване на нови две социални услуги – "Център за работа с деца на улицата" (с капацитет 28 места) и "Център за временно настаняване" (с капацитет 32 места). Центърът за работа с деца на улицата е комплекс от социални услуги, свързани с превенция на попадането на деца на улицата и отпадане от училище, социална рехабилитация и интеграция на деца, живеещи трайно или частично на улицата. Работи се индивидуално с всяко дете и с неговото семейство. Вторият център – за временно настаняване, ще има за цел да помага на бездомни лица, като задоволява ежедневните им потребности, за срок не повече от 3 месеца в рамките на календарната година.
      Как се контролира и координира работата на всички тези заведения за социални услуги?
      Всички тези заведения, за които стана дума, предоставят социални услуги в съответствие с утвърдените от АСП методически ръководства, указания, правилници и други документи. Ролята на Общината е да направи анализ на потребностите от определен вид социална услуга и да предприеме необходимите законови мерки за разкриването й, както и да осигури устойчивост на услугите, разкрити чрез проекти по различни оперативни програми. Издръжката на социалните услуги се извършва от Общината, както със средства, предоставени от държавния бюджет, така и със средства от местни приходи и данъци. Общината поддържа материалната база, оборудването и обзавеждането на социалните услуги. Към Община Плевен с решение на Общински съвет – Плевен, е създаден и Обществен съвет по социално подпомагане, в който се разглеждат, и при необходимост внасят за решаване от Общински съвет – Плевен, всички въпроси, касаещи развитието и предоставянето на социални услуги.
      Има ли краткосрочни и дългосрочни програми, стратегии и годишни планове за развитието на социалните услуги на територията на Плевенска община?
      Развитието на социалните услуги на територията на община Плевен е заложено в разработената и приета от Общински съвет – Плевен Общинска стратегия за развитието на социалните услуги 2016-2020 г. Тя обхваща 5-годишен период и е неделима част от Областната стратегия за развитието на социалните услуги 2016-2020 г. Ежегодно се разработва и приема План за развитие на социалните услуги в общината за следващата календарна година, отчита се и изпълнението на Годишния план за развитие на социалните услуги в общината за изминалата календарна година.
      Г-н Митев, може ли да кажете какво се прави, за да бъдат хората с увреждания достатъчно ангажирани и активни във вземането на решения по въпроси, които ги касаят?
      В община Плевен са разкрити 34 клуба на хората с увреждане и пенсионерите /КХУП/, с оглед интегрирането им в обществото. За подпомагане и координиране дейността на клубовете отговарят и съответните хора. За издръжка на клубовете се залагат и средства в общинския бюджет. Освен това хората с увреждания, както и всички останали граждани, имат право да посещават сесиите на Общинския съвет, да задават въпроси и изказват мнения по въпросите, които ги вълнуват.
      Достатъчно ли, според Вас, е адаптирана архитектурната среда в общината за хората с увреждания и в тази връзка – какво предвиждате по този въпрос в бъдеще?
      По този въпрос мога да кажа, че всички сгради за обществено ползване са с изградена адаптирана архитектурна среда – Областна администрация, Община, Съд, Прокуратура, Полиция, "Местни данъци и такси", лечебни заведения и др.
      Още един конкретен въпрос по тази тема – предвиждат ли се в Плевен дейности за реализиране на услугата "Специализирано транспортно обслужване" за хора с увреждания по предварителна заявка?
      В Плевен вече има доста неща, направени с цел да улесняват придвижването на хората с увреждания в града. По мащабния проект "Прилагане на мерки за подобряване качеството на живот в градовете Бургас, Варна, Стара Загора и Плевен" бяха доставени 40 нископодови, несъчленени тролейбуси. По този начин бе осигурена достъпна среда за хора с двигателни затруднения. Опитваме се да помагаме с каквото можем.
      Г-н Митев, многократно сме обсъждали с наши събеседници един такъв въпрос, който бихме предложили на общината за реализация. Става дума за поставяне на светещи предупредителни знаци на възлови пешеходни пътеки до клубовете на хората с увреждания, указващи на водачите на моторни превозни средства за присъствие на хора със специфични потребности. Такива знаци сме виждали в доста градове при наши посещения там.
      Благодаря Ви от мое име и това на всички нас, хората с увреждания, и нека 2017 г. бъде за всички ни много успешна.

Интервюто проведе: Румен Петков

Нагоре
Към Съдържанието на броя

 
Хостингът и домейнът са предоставени с любезното съдейстие на Superhosting.bg