Звук и светлина - орган на Националната асоциация на сляпо-глухите в България
Търсене   
Начало
Екип
Броеве за 2023 г.
Архив
Кулинарни рецепти
Козметика
Контакт с нас
линк към сайта на НАСГБ

 

 

 

 

 

  Приоритети  
 

В УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА НАСГБ

         На 19.02.2014 г. в гр. Пловдив се проведе първото за тази година заседание на Управителния съвет (УС) на Национална асоциация на сляпо-глухите в България (НАСГБ). Съгласно чл.25, ал.3 от Устава на НАСГБ, Калинка Ковачева – член на УС и председател на ТО на НАСГБ Добрич участва по скайп с двустранна връзка. На заседанието присъстваха председателят на Контролния съвет (КС) на НАСГБ – Маринка Маринова и членовете: Калинка Стайкова и Димитър Стоянов.
         УС прие докладна от председателя за дейността на НАСГБ за периода от 03.12.2013 г. до 19.02.2014 г., както и плана за дейността на УС на НАСГБ за 2014 г.

         УС взе решение за провеждане на Общо годишно отчетно събрание на НАСГБ за отчетната 2013 г., което ще се проведе в гр. Пловдив на 01.04.2014 г. от 18 ч. в хотел „Новотел“, при следния дневен ред:

         1. Отчет на УС за дейността на НАСГБ за 2013 г.
         2. Отчет на КС на НАСГБ за 2013 г.
         3. Финансов отчет на НАСГБ за 2013 г.
         4. Отчет за дейността на НЦРСГ „Хелън Келър” през 2013 г.
         5. Приемане проекто-програмата за дейността на НАСГБ през 2014 г.
         6. Приемане проекто-бюджета на НАСГБ за 2014 г.
         7. Приемане размера на членския внос за 2014 г. и 2015 г. (за който УС реши да предложи на Общото събрание (ОС) да бъде 2 лв.)
         8. Разни.

         УС прие проектите на материали по точките от дневния ред, за внасянето им в Общото събрание на НАСГБ: Отчет на УС за дейността на НАСГБ за 2013 г.; Финансов отчет на НАСГБ за 2013 г.; Отчет за дейността на НЦРСГ „Хелън Келър” през 2013 г.; проекто-програма за дейността на НАСГБ през 2014 г.; проекто-бюджет на НАСГБ за 2014 г.

         УС взе решение Общото отчетно-изборно събрание на НАСГБ да се проведе на 27 ноември 2014 г. и определи работна група (комисия) за изменение и допълнение на Устава на НАСГБ, в състав: Маринка Маринова, Димитър Парапанов и Снежанка Кирчева.

            УС одобри да бъде проведен семинар на тема: „Национален център за рехабилитация на сляпо-глухи (НЦРСГ) „Хелън Келър“ – 10 години принос в рехабилитацията на сляпо-глухите“ на 01.04.2014 г. от 17:00 ч. в гр. Пловдив, хотел „Новотел”, с участието на пълномощниците на ОС на НАСГБ.

Снежанка Кирчева

Нагоре
Към Съдържанието на броя

 

 
Хостингът и домейнът са предоставени с любезното съдейстие на Superhosting.bg