Звук и светлина - орган на Националната асоциация на сляпо-глухите в България
Търсене   
Начало
Екип
Броеве за 2023 г.
Архив
Кулинарни рецепти
Козметика
Контакт с нас
линк към сайта на НАСГБ

 

 

Делници и празници

 

 

ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА НАЦИОНАЛНАТА СПОРТНА ФЕДЕРАЦИЯ НА СЛЯПО-ГЛУХИТЕ В БЪЛГАРИЯ

      Свое заседание в сградата на НАСГБ на 16 април проведе Управителния съвет на Националната спортна федерация на сляпо-глухите в България (НСФСГБ), открито и ръководено от председателя на асоциацията Димитър Парапанов, който е и председател на федерацията. В подготвения доклад и станалите изказвания се разискваха множество въпроси от  дейността: финансирането, подобряването на наличната база, нуждата от повече спортни уреди и пр. Изтъкнато бе, че развитието на спортната дейност в НАСГБ е приоритет на асоциацията и постига определени успехи. В същото време се изказа недоволство от факта, че  от страна на организациите на хората с увреждания и параолимпийската асоциация не се отделя достатъчно внимание на спортната федерация на сляпо-глухите и нейни изявени спортисти не се допускат до техните крупни спортни мероприятия. Според г-н Парапанов въпросът би се решил с изменение в нормативната база, която да доведе до признаването на сляпо-глухотата за отделно увреждане, както е в редица европейски страни. Необходимо е също така в Международния класификатор на спортовете за хора с увреждания да се включат специфични дисциплини за сляпо-глухи, както и да се създаде Международна спортна федерация на сляпо-глухите, където да членува НСФСГБ, за да получи спортен лиценз от Държавната агенция по младежта и спорта.  По този начин ще може да се получава отделно финансиране и създаване  на много по-големи възможности за развитие на спортната дейност.
      Членовете на съвета обсъдиха и някои въпроси, отнасящи се до предстоящият през септември Първи Европейски празник на специфичните възможности на сляпо-глухите, в частта му за провеждането на шахматни и спортни първенства между състезатели от различни европейски страни, Европейска конференция на тема "Спортът и културата – средства за социалната интеграция на сляпо-глухите” и Учредително събрание на европейска организация по спорт и култура на сляпо-глухите. Прие се и проектопрограмата за работата на федерацията през настоящата година.  Бе създадена комисия за изменение на досегашния й устав.

"З С”

Нагоре
Към Съдържанието на броя

 

Мима Аврамова на занятие със студентитеВ НАСГБ СЕ ГОТВЯТ МЛАДИ СПЕЦИАЛИСТИ
      В продължение на месец – от 24 март до 25 април, на педагогически стаж в НАСГБ бяха пет души – студенти 4-ти курс от специалността "Специална педагогика” към ПУ "Паисий Хилендарски” – Пловдив. Под ръководството на сурдопедагожката Мима Аврамова младите специалисти усвояваха практически спецификата на обучението на хора с различни комбинирани увреждания на слуха и зрението, включително и на тотално сляпо-глухи. Те бяха запознати с методите на слухово-речевата рехабилитация, мобилност в заобикалящата среда, дактилна азбука, жестомимичен език, фонетична ритмика и моторика. Подготовката, според г-жа Аврамова, е била насочена към комбинираното използване в обучителния процес на всички тези методи за комуникация, според индивидуалните особености на отделния човек с увреждания. Преподавателката е много доволна от високата мотивация на студентите и активното им участие в занятията, доказвайки добра подготвеност за работа с хора със сензорни увреждания.

"З С “

Нагоре
Към Съдържанието на броя


 

В РО-Варна:

НЕЗРЯЩИТЕ СИ  "РАЗГОВАРЯТ”  С ГРАДСКИТЕ АВТОБУСИ
Община Варна демонстрира действителна загриженост към инвалидите.

        Наслушали сме се на приказки, какво се кани да направи държавата за хората с увреждания. За съжаление всички тези добри намерения са придружени от частичката "ще”, означаваща бъдеще неопределено, като по традиция то никога не настъпва. Затова още по-ценна е действителната помощ, която община Варна, без гръмки фрази и щедро раздавани обещания, вече въведе за подпомагането на хората със зрителни увреждания по отношение на придвижването им с градския транспорт.
      На всички нас, чиято слепота се измерва с над 90 на сто загубена работоспособност (първа група инвалидност), общо около 900 души, неотдавна ни бяха раздадени специални дистанционни, наподобяващи тези за командване на алармите на колите. В същото време една голяма част от автобусите на градския транспорт (очаква се в непродължителен срок такива да получат всички автобуси) бяха снабдени с устройства, улавящи сигнала на дистанционните. И когато незрящият човек застане на спирка и долови, че се приближава автобус, той натиска копчето на своето дистанционно и автобусът му отговаря с висок и ясен глас кой номер линия обслужва и на коя спирка се намира. Така хората получават нужната им информация, без да се налага да разчитат на околните и без проблем могат да се придвижват в града.
      Към това може да се прибавят и платформите, които се монтират на автобусите, спомагащи за безпроблемното качване в тях на хора в инвалидни колички. Което още веднъж  доказва, че община Варна действително, а не само на думи, е обърната с лице към проблемите на хората с увреждания в града.

Станчо ДОБРЕВ
Нагоре
Към Съдържанието на броя

ПОСРЕЩНАХМЕ ВЕСЕЛО ПРОЛЕТТА

        Вдъхновени от хубавото време, решихме едновременно да отпразнуваме както Осми март, така и приближаващата пролет. Тази година всички жени от регионалната ни организация получиха не само цвете за празника, но и малък подарък. Празникът премина  както с вкусна почерпка, приготвена от жените в колектива, така и с изпълнението на хубави, разчувстващи стихотворения и песни. Беше много весело, разменяха се игриви закачки, изричаха се добри благопожелания.
      Общият девиз беше: ”Пролет пукна, ние не!..”  и че още дълги години ще се радваме на настъпващата пролет.

Йорданка ГОРАНОВА

Нагоре
Към Съдържанието на броя


 

ЗАСВИДЕТЕЛСТВАХМЕ СВОЯТА ПРИЗНАТЕЛНОСТ

        Трети март! Морската ни столица отдаде достойно почит на 130-та годишнина от Освобождението на България от Османско робство. Специално за празника пристигна Ансамбъла за песни и танци при Министерството на вътрешните работи на Руската федерация, който изнесе грандиозен концерт на 2 март. Красивите изпълнения на руски и български песни, с участието и на известният и добре познат у нас певец – професор Йосиф Кобзон, завладяха и вдигнаха на крака цялата публика, потвърждавайки значението на бележитата дата.
      На Трети март група от членовете на РО на НАСГБ във Варна, заедно с хора от организацията на слепите, се вляхме в потока на градското шествие към Паметника на падналите за свободата на България руски войни. Тук бяха  поднесени венци и цветя, с които засвидетелствахме своята признателност към освободителите.

Йорданка ГОРАНОВА

Нагоре
Към Съдържанието на броя


В РО-Асеновград:

ОТРПАЗНУВАХМЕ ЮБИЛЕЯ НА СВОЯ ПРЕДСЕДАТЕЛ

       Радостен повод събра на 13 март членовете на ТСО на слепите и РО на сляпо-глухите в клуба на двете организации – честването на 70-годишния юбилей на общия им председател Иван Шопов. Обстановката беше тържествена. Присъстваха много гости, цветя и балони украсяваха клуба.
      Най-напред г-н Шопов обяви поводът за събирането на толкова много хора, после бе прочетена биографията на юбиляра. Бяха му поднесени много цветя и поздравителни адреси. Председателят на НАСГБ Димитър Парапанов връчи на рожденика  сребърна значка на асоциацията за приноса му за нейното създаване и укрепване.
      От своя страна асеновградските слепи и сляпо-глухи подариха на юбиляра 20-литрово буре за ракия с пожеланието да го ползва до 100-годишнината си, като обещаха тогава да го подменят с ново.

Славка СТАВРЕВА

Нагоре
Към Съдържанието на броя


В РО-Добрич:

ДОКОСНАХМЕ СЕ ДО ПРИРОДНОТО БОГАТСТВО НА ДОБРУДЖА

      Хората от регионалната организация на сляпо-глухите отбелязахме събуждането на пролетта с посещение на експозицията "Природата на Добруджа” в една от залите на Историческия музей в града. Уредникът Живко Марков подробно и образно ни запозна с биоразнообразието на този район, показано по неповторим и въздействащ начин. Експозицията е единствена по рода си в България.
      Върху панорамно пано оживяват природни картини с типични представители на добруджанската флора и фауна от природните резервати Яйлата, Калиакра и защитените територии Дуранкулак, Шабла, каньона "Суха река”. В поредица от диорами са показани препарирани животни, изчезналият вече по нашите земи тюлен монах се "спотайваше” във водна пещера, в близост се виждаха големият корморан и прилеп, ръждив вечерник. Почти като живи в тръстиката видяхме обитателите на влажните зони – зеленоглавата патица, зеленоногата водна кокошка, белочелата гъска и др. Малката и голямата дропла, изчезнали вече, се "разхождаха” из добруджанските степи. Можеха да се видят и дебелоклюна чучулига, черноглава овесарка, черногърбо каменарче и др. Пред нас оживяха и представителите на Лонгоза и на добруджанската гора.
      Тръгнахме си обогатени и развълнувани от докосването до нашето природно богатство.

Калинка КОВАЧЕВА

Нагоре
Към Съдържанието на броя


БЛАГОДАРИХМЕ НА ХОРАТА С БЕЛИ ПРЕСТИЛКИ

       На Деня на здравния работник – 7 април, ние, членовете на РО на сляпо-глухите, не забравихме хората с бели престилки, избрали отговорната мисия да се посветят на човешкия живот и ги поздравихме по местното радио. Скъп гост в клуб "Детелина” бе офталмоложката и наша приятелка д-р Илиана Ананиева. Тя ни говори за тежката и отговорна професия на лекаря и на здравния работник въобще, за взаимното уважение и обич между лекар и пациент. Д-р Ананиева ни запозна с профилактиката и грижите, нужни за поддържане на доброто зрение, голямото значение на правилното и пълноценно хранене, на навреме взетите мерки за предпазване от тежки усложнения при заболяване на очите. Както тялото се нуждае от почивка и гимнастика, така се нуждаят и очите, бе нейното внушение.
      Слушахме с голям интерес думите на специалистката, а след това въпросите заваляха един след друг. С голямо търпение и внимание д-р Ананиева даде на всички изчерпателни отговори. Благодарихме й от сърце, поднесохме й много цветя, както и стихосбирката на сляпо-глухите поети "Искри в тишината”.

Калинка ПАНАЙОТОВА

Нагоре
Към Съдържанието на броя

   
Хостингът и домейнът са предоставени с любезното съдейстие на Superhosting.bg