Звук и светлина - орган на Националната асоциация на сляпо-глухите в България
Търсене   
Начало
Екип
Броеве за 2022 г.
Архив
Кулинарни рецепти
Козметика
Контакт с нас
линк към сайта на НАСГБ

 

 

 

 

 

 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

         Уважаеми колеги и читатели на списание „Звук и светлина”,
понеже през изтеклата 2013 г. получихме много готварски рецепти, но не всички успяхме да поместим, затова екипът реши да награди всички дописници на рецепти. За да уважим инициативата и труда на всеки, който е споделил своите кулинарни заложби до страниците на списанието, създадохме готварска книга с Вашите рецепти, която ще изпратим на всеки дописник.
         Благодарим за активното Ви участие и се надяваме през новата 2014 г. да ни затрупате с вашите кулинарни способности!
         Наградите ще бъдат изпратени по пощата на следните дописници:

Александър Александров –Шабла
Александра Тодорова – Шумен
Айше Исмаил – Шумен
Ани Петрова – Добрич
Богдан Петров – Добрич
Братанка Струнчева – Шумен
Върбина Станкова – Шумен
Ваня Костова – Бургас
Димитринка Томова – Добрич
Димитър Кънчев – Добрич
Дочка Герчева – Шумен
Димка Дамянова – Пловдив
Диана Делчева – Харманли
Еленка Демирева – Добрич
Евгения Параскевова – Добрич
Златка Ганева – Добрич
Иван Лицов Горна – Оряховица
Ивелин Тодоров – Шумен

Ивелина Стефанова – Силистра
Илия Костов – Добрич
Йорданка Стайкова – Шумен
Калинка Ковачева – Добрич
Красимира Великова – Добрич
Марийка Атанасова Добрич
Пенка Желева – Добрич
Петранка Георгиева – Русе
Руска Иванова – Добрич
Себиле Исмаил – Шумен
Стоянка Жекова – Добрич
Светла Маринова – Добрич
Стефка Христова – Шумен
Цецка Станева – Велико Търново
Стоянка Млекова – Шумен
Илия Кърджанов – Пловдив
Иван Колев – Пловдив
Снежанка Кирчева – Пловдив

         Допълнително ще бъдат наградени Иван Лицов, Илия Гуделов и Петко Абаджиев, които единствени от всички читатели отговарят на логическите задачи и криминалните загадки от рубриката „Занимателна страничка“, на сп. Звук и светлина.Б Л А Г О Д А Р С Т В Е Н О   П И С М О

         ТУС на ТО на НАСГБ – Русе благодари на г-н Парапанов и неговия колектив за помощта при отпразнуване на празника на ТО-РУСЕ – 10-годишен юбилей, като им пожелава много здраве, радост и късмет, нито крачка назад и само напред през новата 2014 г., за благоденствието на сляпо-глухите в България.

ТО на НАСГБ – Русе

* * *


И Н Ф О Р М А Ц И Я

            Уважаеми дописници,
за пореден път Ви напомняме, че материалите за сп. "Звук и светлина" приемаме до 5-то число на месеца. След тази дата, каквото и да ни изпратите, остава за следващите броеве!

 

Нагоре
Към Съдържанието на броя

 
     
Хостингът и домейнът са предоставени с любезното съдейстие на Superhosting.bg