Звук и светлина - орган на Националната асоциация на сляпо-глухите в България
Търсене   
Начало
Екип
Броеве за 2022 г.
Архив
Кулинарни рецепти
Козметика
Контакт с нас
линк към сайта на НАСГБ

 

 

 

АБОНАМЕНТ ЗА СПИСАНИЕ „ЗВУК И СВЕТЛИНА” ЗА 2019 Г.

      Съгласно решение на УС на НАСГБ от 18.10.2018 г., абонаментът на списание "Звук и светлина" за 2019 г. (издава се ежемесечно – 12 броя за 2019 г.) е, както следва:

  • на плоско-печатен шрифт – 8 лева;
  • на компакт диск в MP3 формат – 10 лева;
  • на брайлов шрифт – 6 лева.  

      Срок за абонамент: 15 декември 2018 г.
      Всички заявки за абонамент трябва да се изпратят в НАСГБ най-късно до 15 декември (по интернет или на хартия). Без заплащане на абонаментната такса, такъв няма да се прави. Също така, не може да се направи абонамент, ако не е подадена и писмена заявка за това!
      Писмената заявка за абонамента задължително трябва да съдържа:

            – Трите имена на получателя, а ако е от името на организация или институция – точното й наименование и името на служителя й, получаващ списанието.

             – Точен адрес: район (квартал, жилищен комплекс), улица №, блок, вход, етаж, апартамент, област и община, задължително пощенски код, град или село.

            – Вариантът (вариантите), за които получателят се абонира: на хартиен носител, на компакт диск, на брайл, както и колко екземпляра (например по един или по повече).

             Писмената заявка да се изпрати с писмо индивидуално от абоната или с писмо от председателя на териториалната организация (общо за няколко получатели). Когато териториалната организация подава обща заявка, да се записват коректно точните адреси (както е дадено по-горе) а не само имената на получателите (тъй като често получателите сменят адресите си и те не са същите, както през 2018 година).
      Таксата за абонамента може да се плати по следните начини:
      - да се изпрати по "Български пощи" с пощенски запис до банковата сметка на НАСГБ, като бланката за пощенски запис се попълва така:
      - в полето (Банка) се записва: Райфайзенбанк
      - в полето (титуляр на сметка), се записва: SOPD NASGB SD
      - В полето (IBAN; BIC) се записва: IBAN: BG28RZBB91551002642784, BIC: RZBBBGSF.
      - или да се направи банков превод до банковата сметка на НАСГБ: титуляр: SOPD NASGB SD, Банка "Райфайзенбанк", IBAN: BG28RZBB91551002642784, BIC: RZBBBGSF. Едновременно с пощенския запис или банковия превод, задължително да се изпрати и писмена заявка за абонамент!
      Председателите на ТО на НАСГБ, да окажат съдействие на членовете за осъществяването на абонамента.

 
     
Хостингът и домейнът са предоставени с любезното съдейстие на Superhosting.bg