Звук и светлина - орган на Националната асоциация на сляпо-глухите в България
Търсене   
Начало
Екип
Броеве за 2024 г.
Архив
Кулинарни рецепти
Козметика
Контакт с нас
линк към сайта на НАСГБ
 

 

 

 

 

Списание „Звук и светлина”

издание, орган на НАСГБ

 

От 2000 г. до 2003 г. бе издаван Бюлетин на Националната асоциация на сляпо-глухите в България в 10 броя, който през юни 2003 г. прерасна в списание „Звук и светлина”, печатен орган на асоциацията. На неговите страници сляпо-глухите представят свои впечатления и размисли, предоставяме важна информация за социални права, съобщаваме за нашата дейност, информираме за живота и организациите на сляпо-глухите по света, отпечатват се произведения на сляпо-глухи творци.

За да бъде достъпно за сляпо-глухите с остатъчен слух, от 2005 г. списанието започна да се издава и в говорещ вариант на 90-минутни аудио касети.

От 2007 г. слушателите вече можеха да получат и говорещ вариант, разпространяван на CD диск в MP3 формат.

Онлайн издание "Звук и светлина"

Настоящото онлайн издание посредством Глобалната мрежа, цели да увеличи достъпа до списание "Звук и светлина" в HTML и RTF формат, като хората със зрителни и слухови затруднения четат текста чрез софтуер за синтетична реч. Също така, със съдържанието на списанието да могат да се запознават всички интересуващи се от живота на сляпо-глухите и дейността на НАСГБ.

Първият онлайн брой на списание "Звук и светлина" е юбилейният 5 (27) брой, посветен на 10 годишнината на НАСГБ и проведеният Пети национален празник на специфичните възможности на сляпо-глухите - Добрич - 09 - 17.08.2007г.

Приятно четене!

 

   
Хостингът и домейнът са предоставени с любезното съдейстие на Superhosting.bg