Звук и светлина - орган на Националната асоциация на сляпо-глухите в България
Търсене   
Начало
Екип
Броеве за 2019 г.
Архив
Кулинарни рецепти
Козметика
Абонамент
Контакт с нас
линк към сайта на НАСГБ

 

 

 

 

 

  Абонамент  
 

АБОНАМЕНТ ЗА СПИСАНИЕ “ЗВУК И СВЕТЛИНА” ЗА 2019 Г.

  Съгласно решение на УС на НАСГБ от 18.10.2018г., абонаментът на списание "Звук и светлина" за 2019 г. (издава се ежемесечно - 12 броя за 2019 г.) е, както следва:

  • на плоско-печатен шрифт – 8 лева
  • на компакт диск в MP3 формат – 10 лева
  • на брайлов шрифт – 6 лева

       Срок за абонамент: 15 декември 2018 г.
         Всички заявки за абонамент трябва да се изпратят в НАСГБ най-късно до 15 декември (по интернет или на хартия). Без заплащане на абонаментната такса, такъв няма да се прави. Също така, не може да се направи абонамент, ако не е подадена и писмена заявка за това!

       Писмената заявка за абонамента задължително трябва да съдържа:
         - Трите имена на получателя, а ако е от името на организация или институция -  точното й наименование и името на служителя й, получаващ списанието.
         - Точен адрес: район (квартал, жилищен комплекс), улица №, блок, вход, етаж, апартамент, област и община, задължително пощенски код, 
град или село.
         - Варианта (вариантите), за които получателят се абонира: на хартиен носител, на компакт диск, на брайл - и колко екземпляра (например по един или по повече). 
         Писмената заявка да се изпрати с писмо индивидуално от абоната или с писмо от председателя на териториалната организация (общо за няколко получатели). Когато териториалната организация подава обща заявка, да се записват коректно точните адреси (както е дадено по-горе) а не само имената на получателите (тъй като често получателите сменят адресите си и те не са същите, както през 2018 година). 
         Таксата за абонамента да се плати по следните начини:
       - да се изпрати по "Български пощи"  с пощенски запис до банковата сметка на НАСГБ, като бланката за пощенски запис се попълва така:
в полето (Банка) се записва: Райфайзенбанк
в полето (титуляр на сметка), се записва: SOPD NASGB SD
В полето (IBAN; BIC) се записва:
IBAN: BG28RZBB91551002642784, BIC: RZBBBGSF.

       - или да се направи банков превод до банковата сметка на НАСГБ:
титуляр: SOPD NASGB SD, Банка "Райфайзенбанк",
IBAN: BG28RZBB91551002642784, BIC: RZBBBGSF.

Едновременно с пощенския запис или банковия превод, задължително да се изпрати и писмена заявка за абонамент!

       Председателите на ТО на НАСГБ, да окажат съдействие на членовете за осъществяването на абонамента.


Нагоре
Към Съдържанието на броя

 
Хостингът и домейнът са предоставени с любезното съдейстие на Superhosting.bg