Звук и светлина - орган на Националната асоциация на сляпо-глухите в България
Търсене   
Начало
Екип
Броеве за 2023 г.
Архив
Кулинарни рецепти
Козметика
Контакт с нас
линк към сайта на НАСГБ
 
 


АБОНАМЕНТ ЗА СПИСАНИЕ „ЗВУК И СВЕТЛИНА” ЗА 2012 Г.

            Абонаментът на списание „Звук и светлина” за 2012 г. (издава се ежемесечно - 12 броя за 2012 г.) е, както следва:
          - на плоско-печатен шрифт: 8 лева
          - на компакт диск в MP3 формат: 10 лева
на брайлов шрифт е безплатно по проекта за брайлисти до 30.06.2012 г.
За второто полугодие на 2012 г. (от юли до декември), абонамента за брайлов шрифт  е 3 лева.
          Срок за абонамент: 15 януари  2012 г.
          Всички заявки за абонамент трябва да се изпратят в НАСГБ най-късно до 15 януари. Без заплащане на абонаментната такса такъв няма да се прави.
          Също така не може да се направи абонамент, ако не е подадена и писмена заявка за това!
          Писмената заявка за абонамента задължително трябва да съдържа:
          - Трите имена на получателя, а ако е от името на организация или институция - точното й наименование и името на служителя й, получаващ списанието.
          - Точен адрес: район (квартал, жилищен комплекс), улица №, блок, вход, етаж, апартамент, област и община, задължително пощенски код, град или село.
          - Варианта (вариантите), за които получателят се абонира: на хартиен носител, на компакт диск, на брайл за второто полугодие на 2012 г. и колко екземпляра (например по един или по повече).
          Писмената заявка може да се подаде на ръка в касата или в офиса на НАСГБ, както и да се изпрати с писмо индивидуално от абоната или с писмо от председателя на териториалната организация (общо за няколко получатели). Когато териториалната организация подава обща заявка, да записва коректно точните адреси, както е дадено по-горе, а не само имената на получателите (тъй като често получателите сменят адресите си и те не са същите, както тази година).
          Таксата за абонамента може да се плати по няколко начина:
          Първият е да се внесе в касата на асоциацията в брой.
          Вторият начин е да се изпрати с пощенски запис на адрес: Пощенска кутия № 29, пощ. код. 4000, гр. Пловдив, за Нели Велкова Русинова (пощенските разходи по изпращането на записа да са за сметка на подателя). В този случай НЕ ТРЯБВА да се пише адрес на ул. „Весела” 30, защото адресираните така писма и записи много често се губят.
Третият начин е сумата да се преведе на банковата сметка на НАСГБ: Банка ДСК - АД,  клон „Пълдин”, ул. „Петко Д. Петков” № 23, гр. Пловдив,
IBAN №: BG16STSA93000002615504, BIC: STSABGSF.
Председателите да помогнат на членовете на ТО за осъществяването на абонамента.

Нагоре
Към Съдържанието на броя

 
     
Хостингът и домейнът са предоставени с любезното съдейстие на Superhosting.bg