Звук и светлина - орган на Националната асоциация на сляпо-глухите в България
Търсене   
Начало
Екип
Броеве за 2023 г.
Архив
Кулинарни рецепти
Козметика
Контакт с нас
линк към сайта на НАСГБ
 
  Приоритети

Заседание на Изпълнителния комитет на Европейския съюз
на сляпо-глухите в Швеция

          Председателят на Националната асоциация на сляпо-глухите в България (НАСГБ) и одитор на Европейския съюз на сляпо-глухите (ЕССГ) Димитър Парапанов участва в 5-тото заседание на Изпълнителния комитет (ИК) на ЕССГ, което се проведе в Стокхолм, Швеция, от 14 до 18.09.2011 г. Негов интерпретатор-придружител и преводач от английски език бе Светлозар Парапанов.
          В заседанието взеха участие: Президент: Сергей Сироткин – Русия; Генерален секретар: Геир Йенсен – Норвегия; Ковчежник: Мона-Брит Брьоберг – Швеция; Членове на ИК: Даниел Алварез Рейес – Испания; Тамаш Гангл – Унгария; Одитор: Ари Суутарла – Финландия. Отсъства по уважителни причини вицепрезидента на ЕССГ Саня Тарцай – Хърватия.
          Ключов въпрос за обсъждане в заседанието бе подготовката за Седмата конференция по сляпо-глухотата на Европейския съюз на слепите (ЕСС), Първия форум на сляпо-глухите жени на Европейския съюз на слепите и Третото общо отчетно-изборно събрание на Европейския съюз на сляпо-глухите, на които България и НАСГБ ще са домакини. В дискусиите участва също и членът на ръководната група по сляпо-глухотата към Европейския съюз на слепите Анжела Пимпинела – Италия, която е инициатор за провеждането на Женския форум.

          ИК на ЕССГ взе решение тези международни мероприятия да се проведат от 23 до 29 октомври 2012 г. Бяха определени съставите на Научния комитет (Сергей Сироткин, Саня Тарцай, Геир Йенсен, Тамаш Гангъл, Димитър Парапанов, Анжела Пимпинела) и на Организационния комитет (Димитър Парапанов, Саня Тарцай, Светлозар Парапанов), които да подготвят международните мероприятия. За разлика от предишните съвместни международни мероприятия през 2003 г. в Дания и 2008 г. в Хърватия, през 2012 г. в България за първи път ще се проведе Форум на сляпо-глухите жени, отново под егидата на Европейския съюз на слепите, като с подготовката на научната му програма е натоварена Анжела Пимпинела.
          Председателите на НАСГБ – Димитър Парапанов и на Унгарската асоциация на сляпо-глухите – Тамаш Гангъл подписаха Партньорско споразумение по подготвения и подаден след това за кандидатстване проект със заглавие: „Анализ и прилагане на модели за обучение на интерпретатори-придружители за работа със сляпо-глухите за повишаване на тяхната социална интеграция” на стойност 122 хиляди лева безвъзмездна финансова помощ, без участие със собствени средства. Ако проектът бъде спечелен и финансиран, унгарски специалисти ще проведат обучение на български интерпретатори-придружители, като резултатите от обучението ще бъдат представени на Седмата конференция по сляпо-глухотата на Европейския съюз на слепите и Първия форум на сляпо-глухите жени на Европейския съюз на слепите, и по този начин ще се осигурят средства за провеждането им.

          За провеждането на международните мероприятия се очакват също така финансови средства, както от Европейския съюз на слепите, така и от Европейския съюз на сляпо-глухите.

          Изпълнителният комитет на ЕССГ разгледа и други текущи въпроси. Членовете на ИК дадоха отчети за свършеното от всеки от тях през периода след предишното заседание от май 2010 г. в Пловдив, България. Обсъди се сътрудничеството с други европейски организации, нови кандидати за членове на ЕССГ и др.

          Одиторите на ЕССГ Димитър Парапанов и Ари Суутарла проведоха ревизия на ковчежника Мона-Брит Брьоберг, включваща сметките, баланса и счетоводството на организацията. Приходите в банковата сметка на ЕССГ (над 2000 евро) са набирани предимно от членски внос на националните организации, както и малки суми от дарения. Одиторите съставиха протокол за ревизията, като дадоха високи оценки за работата на ковчежника и като цяло за работата на ИК за всички дейности на ЕССГ.
          На 16.09.2011 г. се проведе Учредително събрание на Международната спортна федерация на сляпо-глухите (МСФСГ), на което Димитър Парапанов бе избран за Президент на МСФСГ (в бр.10 на сп. „Звук и светлина” бе публикувана подробна информация от Геир Йенсен – Вицепрезидент на МСФСГ).

          В културната програма, домакините на заседанието от Шведската асоциация на сляпо-глухите ни поканиха на среща с Управителния съвет и активисти на организацията. Тя се проведе в Център за дейности със сляпо-глухите. В продължение на година е бил изпълнен проект за театрално представление – пантомима с двама сляпо-глухи актьори, изнесено в Музея на технологиите, където публиката е изживяла и специалните ефекти по време на спектакъла (движение на въздуха, вибрации на пода и седалките, аромати и различни миризми в залата). Двамата актьори разказаха за впечатленията си от пиесата, която представя реализиране на тяхна отдавнашна мечта – как семейство от сляпо-глухи мъж и жена отиват на околосветско пътешествие.

          Заведоха ни и на посещение на Кораба-Музей „Васа”, потънал преди няколко века в залива на Стокхолм, а сега изваден и напълно реставриран. Сляпо-глухите можеха да се докоснат до различни възстановки на интериора на кораба (палубата за оръдията и войниците, каютите на офицерите) и така да получат представа за живота на един военен кораб.

Нагоре
Към Съдържанието на броя


15-та Световна конференция на „Дефблайнд интернешънъл”
Сао Пауло, Бразилия, 25.09. – 02.10.2011 г.

          В двата дни преди началото на конференцията – 25 и 26.09, Изпълнителният съвет (ИС) на Световната федерация на сляпо-глухите (СФСГ) проведе свое заседание, в което Димитър Парапанов участва като одитор.
          На заседанието участваха също:
1) Лекс Грандия – Президент на СФСГ и член на ръководството на Датската асоциация на сляпо-глухите, заедно с интерпретатор-придружител – неговата съпруга Анн Дестръп (общо 2 души от Дания).
2) Соня Маргарита Вилакрез – Вицепрезидент на СФСГ, Председател на Федерацията на латиноамериканските сляпо-глухи и Председател на Асоциацията на сляпо-глухите в Еквадор, заедно с двама интерпретатори-придружители и един преводач от английски език (общо 4 души от Еквадор).
3) Геир Йенсен – Генерален секретар на СФСГ, Председател на Норвежката асоциация на сляпо-глухите, заедно с трима интерпретатори-придружители и преводачи от английски език (общо 4 души от Норвегия).
4) Кристоф Нилсон – Ковчежник на СФСГ, член на Управителния съвет на Шведската асоциация на сляпо-глухите, заедно с двама интерпретатори-придружители и преводачи от английски език (общо 3 души от Швеция).
5) Езекиел Кумвенда – член на ИС като регионален представител на Африка, Председател на Асоциацията на сляпо-глухите в Малави, заедно с един интерпретатор-придружител и преводач от английски език (общо 2 души от Малави).
6) Сатоши Фукушима – член на ИС като регионален представител на Азия, Председател на Асоциацията на сляпо-глухите в Япония, заедно с двама интерпретатори-придружители и един преводач от английски език (общо 4 души от Япония).
7) Саня Тарцай – член на ИС като регионален представител на Европа, Председател на Хърватската асоциация на сляпо-глухите „Додир”, заедно с двама интерпретатори-придружители и преводачи от английски език (общо 3 души от Хърватия).
          Отсъстваха по уважителни причини членовете на ИС и регионални представители за Латинска Америка (Александра Гаранца), за Северна Америка (Джефри Борман) и за Тихоокеания (Ирен Макмин).
          Димитър Парапанов в качеството си на одитор на СФСГ изказа удовлетворение от работата на ИС и на ковчежника Кристоф Нилсон. Дейността на СФСГ се финансира от Шведската държава чрез кандидатстване и защитаване на ежегодни проекти. От 2009 г. насам са финансирани Курсове за обучение на лидери на сляпо-глухите в Африка и провеждането на Учредително общо събрание на Африканската федерация на сляпо-глухите през октомври 2009 г. в Уганда, по време на Световната конференция „Хелън Келър” и Общото събрание на СФСГ. Финансира се и провеждането на две от заседанията на ИС на СФСГ.

          15-та Световна конференция на „Дефблайнд интернешънъл” се проведе на тема „Включване за живот на възможностите” с участието на много специалисти и сляпо-глухи от Латинска Америка, Северна Америка, Европа, Азия, Африка. Димитър Парапанов – директор на НЦРСГ „Хелън Келър” участва с доклад „Общуване и език при възрастните хора със сляпо-глухота в България”.

          Специалистите имаха възможността да обменят опит в много области, като: подпомагащи технологии, промени в популациите, общуване и език, преход към живота на възрастните, включващо образование, неврологични причини за сляпо-глухота, педиатрична рехабилитация, синдроми, трета възраст, Конвенция на ООН за правата на хората с увреждания. По последната тема пленарен докладчик бе президентът на СФСГ – Лекс Грандия. Същевременно той бе удостоен с Наградата за особени заслуги на „Дефблайнд Интернешънъл” – световната асоциация, предлагаща услуги за сляпо-глухи.

            В рамките на еднодневна културна програма, посетихме историческия център на мегаполиса Сао Пауло, богатите и бедните му квартали с големия контраст между тях, както и реставрирана къща на робовладелец отпреди два века.
Блока подготви:

Светлозар Парапанов
Координатор на НАСГБ

Нагоре
Към Съдържанието на броя


Последно заседание на Управителния съвет на НАСГБ за 2011 г.

          На 21.11.2011 г. в гр. Пловдив се проведе заседание на Управителния съвет (УС) на НАСГБ. По първа точка беше приет протоколът от миналото заседание. УС по втора точка прие докладната от председателя на НАСГБ за дейността на НАСГБ за периода 21.07.2011 г. до 20.11.2011 г. Бяха утвърдени за членове на НАСГБ кандидати, представени от териториалните организации. УС реши да бъдат закупени батерии за слухов апарат и да бъдат предостави на най-нуждаещите се, ползващи слухови апарати. Приет беше отчетът от председателя на асоциацията за дейността на НАСГБ за трето тримесечие. Прие се и отчетът за провеждане на Деветия национален празник на специфичните възможности на сляпо-глухите, включващ Осмия национален фестивал на художествената самодейност с изложба на изобразителното изкуство (приложно изкуство и изящно изкуство) и беше дадена висока оценка за представянето на самодейците от териториалните организации.

          УС прие информацията за участието на председателя на НАСГБ и одитор на Европейския съюз на сляпо-глухите (ЕССГ) в заседанието на Изпълнителния комитет (ИК) на ЕССГ в Швеция и в 15-та Световна конференция по сляпо-глухотата на Дефблайнд Интернешънъл в Бразилия. Членовете на УС приветстваха създаването на Международната спортна федерация на сляпо-глухите (МСФСГ) на 16.09.2011 г. в Стокхолм, Швеция. УС актуализира плана на управителния съвет на НАСГБ до края на 2011 г. Взе се решение за абонамента на списание „Звук и светлина”, като обявата е публикувана в брой 11 и 12.

          УС загрижено обсъди проблема с предоставянето от държавата на интерпретаторско-придружителски услуги за сляпо-глухите, лични и социални асистенти за най-тежките случаи на лица с тотална сляпо-глухота, които да бъдат и техни интерпретатори-придружители, както и за ремонта и индивидуалните отливки за слуховите апарати. Да се измени чл. 116 от Закона за движение по пътищата, за да бъдат определени като отделна специфична група от пешеходци, сляпо-глухите, които се движат с червено-бял бастун, по същия начин, както слепите се движат с бял бастун. УС възложи на председателя на НАСГБ да търси подкрепа от Национално представителните организации на и за хора с увреждания за решаване на тези проблеми от Министерството на труда и социалната политика.

          Обсъди се подготовката за провеждането в България през октомври 2012 г. на Седмата конференция по сляпо-глухотата на Европейския съюз на слепите (ЕСС), Първия форум на сляпо-глухите жени на Европейския съюз на слепите и Третото Общо отчетно-изборно събрание на Европейския съюз на сляпо-глухите.

          УС взе решение да се проведе концерт и спортна изява на самодейци и спортисти от България и международен семинар на теми „Индивидуалната работа – ефективна форма и метод за социално включване” и „Хаптичното общуване – възможност за комуникация при тотално сляпо-глухите”, от 01 до 04.12.2011 г. в гр. Истанбул, Турция, по повод на Международния ден на хората с увреждания – 3-ти Декември. Да участват класиралите се участници самодейци от Деветия национален празник на специфичните възможности на сляпо-глухите (провел се на 21.07.2011 г.), заели първо, второ и трето място във всички жанрове (солисти, дуети, състави). От класиралите се самодейци, тези, които са и спортисти да се включат в спортната изява. Да се поканят членове на УС и КС на НАСГБ с техните интерпретатори-придружители. Ако се откажат участници, да се поканят председатели и сътрудници на ТО, неучаствали в Празника но допринесли за развитието на спорта и самодейността.

          В Благотворителните коледни продажби в Европейския Парламент в Брюксел (07- 08.12.2011 г.) бе определено НАСГБ да участва с предмети, изработени от българските сляпо-глухи, като представител е тотално сляпо-глухият Емил Кръстев Димов от ТО Шумен, с интерпретатор-придружител и с преводач на английски език. Разходите са поети изцяло от българските евродепутати.

Живка Огнянова

Нагоре
Към Съдържанието на броя

 

 
Хостингът и домейнът са предоставени с любезното съдейстие на Superhosting.bg