Звук и светлина - орган на Националната асоциация на сляпо-глухите в България
Търсене   
Начало
Екип
Броеве за 2023 г.
Архив
Кулинарни рецепти
Козметика
Контакт с нас
линк към сайта на НАСГБ

 

  Делници и празници
 

В НАСГБ - От силен вятър понесени”

          На първи декември 2011 г. в седалището на НАСГБ – гр. Пловдив се проведе промоция на новата, четвърта стихосбирка на поетичен клуб „Вдъхновение” при Националната асоциация на сляпо-глухите в България – „От силен вятър понесени”. В нея са публикувани творби на 25 автора от цялата страна.
          Ето част от предисловието на стихосбирката: „Стихотворенията впечатляват с ярка чувственост, разкриваща човешки откровения, както за безвъзвратно загубеното минало, така и за красиво бъдеще, в което са сбъднати всички мечти. От тук и разнородността в поетичното настроение – от носталгия и меланхолия, до неувяхващ оптимизъм. „От силен вятър понесени” впечатлява и с открояващия призив за повече доброта и човечност, утвърждавайки ги като незаменими принципи на взаимоотношения в един толерантен и възвишен свят.
          Обединяващата нишка в сборника е като че ли вятърът на съдбата, който неумолимо налага драстични промени в човешкия живот. Често борбата е трудна, но винаги се откриват необходимите съпротивителни сили, които ни вдигат на крака и ни карат да продължим по нашия житейски път. Вероятно в това се крие и екзистенциалният смисъл – да устояваме въпреки всичко.”
          Издаването на сборника бе по повод 14 години от създаването на НАСГБ, шестия рожден ден на поетичния клуб и международния ден на хората с увреждане – трети декември.     
          Гости на промоцията бяха Димитър Парапанов – председател на асоциацията, Маринка Маринова – председател на Контролния съвет, преподаватели от НЦРСГ “Хелън Келър” – гр. Пловдив, сляпо-глухи от цялата страна с техните придружители. В събитието участваха осем от авторите, чийто творби са поместени в сборника – Ангелина Кръстева от Стара Загора, Ганка Параскевова и Станчо Добрев от Варна, Калинка Ковачева, Светла Маринова и Митко Петров от Добрич, Лушка Маджарова от Лъки, Панайот Димитров от Русе.
          Тържеството бе открито от Димитър Парапанов, който поздрави всички присъстващи и каза, че клуб „Вдъхновение” се доказа през годините и той се гордее с постиженията на членовете му. След това, думата бе предоставена на водещата на събитието – председателката на клуба – Калинка Ковачева. Тя благодари от своя страна на Димитър Парапанов за помощта, която редовно оказва на клуба и на всички поети, които участваха в списването на книжката. Същата изрази надежда, усилията в тази насока да бъдат продължени и в бъдеще. Всеки от присъстващите поети имаше възможността да представи някои от своите творби, публикувани в сборника.
          Събирането приключи с добро настроение и присъстващите бяха заредени с оптимизъм, който е преобладаващ в творбите ни.

Калинка Ковачева

Нагоре
Към съдържанието
на броя


В НАСГБ - Национално състезание по брайлово четене и
грамотно писане на сляпо-глухите

         На 22-ри ноември 2011 г. в седалището на НАСГБ и НЦРСГ „Хелън Келър” се състоя Национално брайлово състезание между членовете на териториалните организации от страната. Някои от участниците пристигнаха от вечерта, а другите пристигнаха с ранните влакове и се приготвиха за премерване на възможности. Комисията бе в следния състав: председател Маринка Маринова и членове: Снежанка Кирчева, Анна Ройдева, Деян Славов и Иван Колев, който през цялото време снимаше с камерата и правеше запис на състезанието. Понеже нашите хора са с много специфични увреждания и много различни помежду си, поради което се наложи да разделим участниците на 4 групи. Първата включваше сляпо-глухи, завършили училищата за слепи, втората тези, които са се самообучили, третата група се състоя от начинаещи и четвъртата от тотално сляпо-глухи. Вълнението беше голямо, радостта от срещата и предстоящата надпревара изпълни залата с шум, смях и разговори.

         В първата група се получи следното класиране: първо място – Фахредин Ахмедов от ТО-Шумен, второ място – Иванка Костова от ТО-Бургас и трето място – Ирина Николова от ТО-Стара Загора. При втората група две първи места за Кирил Дамянов от ТО-Пловдив и Петко Абаджиев от ТО-Харманли. При третата група първо място взе Калинка Ковачева от ТО-Добрич, второ – Искра Пръшева от ТО-Пловдив и трето – Ангелина Кръстева от ТО-Стара Загора. При четвъртата група участниците се състезаваха само в писане, понеже няма как да проведем четенето. Дори самото писане отнема повече време, понеже на тотално сляпо-глухия Илия Желязков думите му се превеждаха чрез дактил на ръката и се изчакваше да напише, при което пак с дактил се продължава дума по дума. А при Али Неби, Ани Ройдева с жестомимика му диктуваше текста. В крайна сметка и двамата получиха първо място за правилно написания текст. Искам да отбележа, че комисията беше много удивена от грамотното и много чистото писане на двамата участници. Без да обиждаме останалите, тотално сляпо-глухите бяха най-добрите при писането. За това, разбира се имат заслуга специалните педагози Анна Ройдева и Деян Славов, както и на първо място председателят на НАСГБ Димитър Парапанов, който създаде тази асоциация, издири и се зае с развитието на тези тежки случаи, които са хора с интелект и в много отношения по-добри от всички нас, останалите по-леки случаи.

Снежанка Кирчева

Нагоре
Към съдържанието
на броя


Съобщение

          Уважаеми читатели, списание „Звук и светлина” предлага от следващата година, който има желание да ни изпраща отговорите на криминалните загадки и логическите задачи, поместени в рубриката „Занимателна страничка”. На всеки верен отговор ще печелите по една точка и до края на годината ще класираме тези, които са събрали най-голям брой точки.

          А за рубриката „Най-бърза и евтина кулинарна рецепта” ще продължим конкурса, но при следните условия: След всеки брой на списание “Звук и светлина” ще очакваме вашето класиране на поместените в него рецепти и в края на годината ще се класират тези, за които сме получили най-голям брой писма.

          Редакцията ще очаква с нетърпение участието ви с вашите верни отговори и с радост ще раздаде на спечелилите наградите в края на годината.

          Желаем на всички наши читатели весели коледни и новогодишни празници, след които ви очакваме на страниците на нашето списание.

Редакцията

Нагоре
Към съдържанието
на броя


В НАСГБ - 13 Ноември, Международен ден на слепия гражданин

          На 11.11.2011 г. в конгресната зала на Международен панаир Пловдив се състоя тържество по случай: 13 ноември – Международния ден на слепия гражданин; 266 години от рождението на Валентин Аюи – основоположник на образованието на слепите в света; 131 години от рождението на Хелън Келър – световно известна сляпо-глуха; 14 години от създаването на Национална асоциация на сляпо-глухите в България и 90 години от създаването на Съюза на слепите в България.
          Гости на празника бяха: Теодора Синджирлиева, Надя Танева, Лидия Тодорова – социален работник и психолог към Дом за възрастни хора с увреждания, БНТ и журналисти от различни вестници. А домакини бяха: РСО-ССБ – Пловдив и териториалните съюзни организации – Пулпудева и Марица; ТО-НАСГБ – Пловдив и Клуба на инвалида – Община Пловдив – Район Централен.
          Водещи на програмата бяха: Таня Тодорова – експерт “Международно сътрудничество” към НАСГБ и Георги Генов – председател на ТСО “Пулпудева”.
          Както винаги, в такива моменти най-активен организатор и главно движещо лице беше председателят на НАСГБ Димитър Парапанов. Той подготви с екипа сценария на програмата, подсигури безплатно залата, организира изложбата и агитира самодейците за участие в концерта. Георги Генов, също се включи в търсенето на слепи самодейци за участие в музикалната програма. Започнахме с представянето на доклад на тема „Индивидуалната работа – ефективна форма и метод в рехабилитацията и социалното включване на сляпо-глухите”. Ангел Сотиров продължи с беседа: „Учредяване и прохождане на Дружество на българските слепи – куриози”. През цялото време, докато течеше програмата, във фоайето имаше аранжирана изложба на помощни технически средства и учебни пособия, както и произведения на изобразителното и приложното изкуство на сляпо-глухи.
          Фолклорна група „Здравец” с ръководител Златка Славова, съпровод Георги Александров (кавал) и Ваня Атанасова (тамбура) от Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство гр. Пловдив представиха: „Конче си изведох”, „Довечера ще да дойда” и „Садила мома”; Димитър Стоянов: „Девойко, мъри хубава” и „Юначе, лудо и младо”. Здравко Лекишев се включи със свои авторски стихове, разнообразявайки настроението сред публиката чрез поетичната сантименталност, струяща от произведенията му. Фолклорен състав за обработен и автентичен фолклор „Тракийски цвят” при РСО на ССБ – Пловдив с ръководител Марин Маринов и горепосочения съпровод, представиха: „Забола е Милка”, „Да би знала, мила мамо” и „Тодоро ле, черноока”. Ася Бурова представи: „На мене ли си, русо” и „Юначе, лудо и младо”; Марин Маринов представи: „Тръгнала е хубава Елица”; Ангелина Кръстева от ТО-НАСГБ Стара Загора се изяви с авторско стихотворение „Искам само” и песните: „Кани се Кольо на Рада” и „Лажи, лажи Вере”. Георги Генов прочете стихове от Донка Томова и стихове от други пловдивски сляпо-глухи автори. Докато течеше програмата, телевизията и други журналисти от местни вестници взеха интервю от Димитър Парапанов и Светлозар Парапанов. Проявиха интерес към изложбата и работата на специалните педагози Анна Ройдева и Деян Славов, както и интерпретаторите на тотално сляпо-глухите. Медиите заявиха, че Димитър Парапанов единствен показва на изложбите помощно технически средства, които са неизвестни за повечето хора. Благодарение на организаторите, които дадоха възможност на хората с увреждания да покажат своите възможности, този ден се превърна в празник за тях. Благодарим сърдечно на служителите на „Международен панаир” – Пловдив, в лицето на г-жа Снежана Русева и г-жа Димитрина Кисьова.

ЗиС

Нагоре
Към съдържанието
на броя


В НАСГБ – Стъпки в правилна насока

          На 22-ри ноември тази година завърши конкурсът по брайлово четене и грамотно писане. Обяви се класирането и се раздадоха награди  – помощно технически средства. Като участник в другите конкурси и сега в последния, аз направих следната равносметка. Установих, че са направени много крачки в правилната посока. Промените в условията на провеждането на състезанието бяха изцяло подчинени на участниците. Това се чувстваше от всички и такова отношение заслужава адмирации. При предното Национално състезание имаше следното условие – да се пътува по възможност само с БДЖ, при което се губи повече време. При това условие се наложи да се плащат нощувки и храна, дори за тези, които живеят наблизо до Пловдив. Сега това беше спестено, тоест икономисаха се средства, като брайловото състезание се проведе от 10.00 часа до 12.00 часа. Комисията успя да се справи с 4-те групи състезатели, навреме да проведе четенето, писането и класирането. Затова всички състезатели успяха навреме да си хванат транспорт за обратно, кой от където е. Когато пестенето не е за сметка на качеството, не ни остава друго освен чистосърдечно да кажем едно „Благодаря”.
          Благодаря на журито за решението му, защото Кирил Дамянов е един равностоен и достоен съперник. За мен е чест, че имахме възможност да премерим способности в бързото брайлово четене и грамотно писане.

Петко Абаджиев

Нагоре
Към съдържанието
на броя


В ТО-Асеновград - Обичта ражда светлина

          Утрото е едно възкръснало начало на деня, даряващо слънце и мъдрост, радост и мечти. То ни приканва обич да дарим! Пълният му блясък и красота не могат да се видят от незрящи хора, но ги усещат с докосване, с ухание.
          В ТСО на слепите и ТО на сляпо-глухите – Аенсовград има топлота и обич. Има топлота и уважение. Тази организация, ръководена от председателя Иван Шопов, развива все по-активна дейност, в това число и празнуване на кръглите годишнини на членовете.
          През 2011 г. юбилярите са трима:
          Илия Гуделов – 70 г. от Поповица, дългогодишен член на ТСО, редовно участвал в художествената самодейност като акордеонист и гъдулар, печелил много награди.
          Костадин Ганев – 80 г., нов член на ТСО, с младежки дух и много инициативен.
          Алекси Ладжев – 70 г., инженер-химик, работил 30 г. в СК „Асенова Крепост”. Членува в ТСО от 2000 г., а от 2002 г. е заместник-председател. Активен във всички мероприятия, състрадателен и внимателен към хората. Дава много от себе си, за да помогне на хората около себе си, затова е обичан и уважаван от всички. Допринесъл с много награди за организациите, в които членува. Именно затова, на неговия рожден ден, клубът се оказа тесен за празнуване. Масите бяха отрупани със специалитети и вино – собствено производство, между което имаше и десет годишно вино. Цветята, както и поздравленията бяха много. Г-жа Руска Димитрова му връчи поздравителен адрес. Имаше стихотворение, посветено на г-н Ладжев и семейството му. Когато заискряха свещите на голямата и красива торта, всички запяха: „Честит да бъде този ден, в който всеки е роден”... На хорото се заловиха много от присъстващите.
          Прекарахме незабравими и вълнуващи часове. В празничната зала имаше веселие и приповдигнато настроение, а сърцата пулсираха с много обич, която ражда светлината на незрящото утро.

Славка Ставрева

Нагоре
Към съдържанието
на броя


В ТО Пловдив - Рибен курбан

          На 06.12.2011 г. членовете на ТО на НАСГБ-Пловдив и Клуба на инвалида към Община Пловдив – Район централен се събраха на рибен курбан по случай Никулден, организиран от председателя на НАСГБ – Димитър Парапанов, Стоян Топалов и служители от църквата „Св. Петка”. Тържеството се откри от Димитър Парапанов, който накратко запозна хората с наскоро състоялата се среща в Истанбул. Разказа за забележителностите на града и за посрещането ни; за това колко много грижи полага държавата за инвалидите и при какви по-добри условия живеят, както от финансова гледна точка, така и от към организационна. След това отец Георги от аязмото в с. Скутаре ни изнесе кратка лекция за празника Никулден. На този ден се чества празника на един от най-големите светии в църковния календар. Светиите са божи угодници, които са живели на земята, и които чрез своя свят и благочестив и праведен живот са станали за нас еталон, пример, образец на вяра. Някои от тях през времето, когато е било гонено християнството са загинали мъченически. Затова в календара за тях пише мъченици или великомъченици. Такива са св. Георги, св. Димитър, светите Баташки мъченици, които бяха наскоро канонизирани. А на други пише “преподобни”, като св. Петка Българска, която не е живяла мъченически, но със своя живот е била пример за подражание. Например, светите апостоли учениците на Христос, като св. Василий, св. Кирил и Методий, свети седмочисленици и техните ученици, със своя принос с богато и духовно наследство са спомогнали за утвърждаване и разпространение на християнската вяра. Такъв светец е и свети Николай Чудотворец, който се е прославил към края на 3 век и началото на 4 век. Роден около 280 година в град Мир, област Ликия, днешна Турция. Мир е бил тогава в Мала Азия, но в пределите на византийската империя. От малък е възпитан в духа на християнските добродетели и всички, които са го познавали включително и архиепископа на града и другите духовници са виждали в негово лице техен приемник. Така той става архиерей на град Мир, където със своя пример поучавал хората в духа на християнските истини. 325 година е важна за нас като християни понеже за пръв път тогава император Константин признава християнството като официална религия на първия вселенски събор. Точно затова той е прославен като светец. Ние честваме св. Константин Велики и св. Елена – неговата майка на 21-ви май. След признаването на християнството за официална, религия християните вече не са гонени и преследвани. Най-голямата заслуга на свети Николай са утвърдените и приети 8 символи на вярата. От народните традиции знаем, че св. Николай е покровител на различните обществени съсловия и групи. Но най-известно е, че той е покровител на моряците. И това е така, защото в неговото житие се разказва как на кораб по времето на голяма буря той укротява вълните; спасява един моряк, който се бил удавил. Затова и до ден днешен се смята за покровител на моряците и по традиция като символ се прави курбан с риба. Рибата е символ на християнството. Първите векове, когато християните са били гонени, те не са могли да се събират свободно и да си говорят за вярата, църквата и Христос. Св. Никола покровител още на семейното щастие. В житието пише как веднъж един баща изпаднал в бедност, а имал три дъщери. И когато дошло време да ги задомява, той нямал пари за това. Тук свети Николай помогнал на човека, като оставил до главата му, докато спи, една кесия с жълтици. На сутринта човекът не можел да повярва на чудото, грабнал кесията и задомил дъщеря си. Свети Николай сторил същото, когато дошло време селянина да задоми и други си двете дъщери. От тогава на 6-ти декември – Никулден празнуват и банкерите.
          След интересната лекция отец Георги освети рибния курбан и раздаде на всички присъстващи за здраве.

Снежана Кирилова

Нагоре
Към съдържанието на броя

 

 
Хостингът и домейнът са предоставени с любезното съдейстие на Superhosting.bg