Звук и светлина - орган на Националната асоциация на сляпо-глухите в България
Търсене   
Начало
Екип
Броеве за 2023 г.
Архив
Кулинарни рецепти
Козметика
Контакт с нас
линк към сайта на НАСГБ

 

 

  Щрихи от родината
 

Съвременността - наследница на вавилонската култура

            Вавилонските майстори още от древността умеели да изработват огромни съдове от мед и сребро, умеели да ги изпъстрят с изковани или лети фигури, изобразяващи сцени от религиозния и военния живот на държавата.
            В областта на тъкаческото производство, силно впечатление правят дрехите, направени от материя, напомняща овнешко руно.
            Във Вавилония няма камък, ето защо всички постройки, дори и най-грамадните, се строяли главно с неизпечени кирпичи, размесени само с малко количество изпечени. Естествено, такива постройки лесно са се разрушавали и най-старите от тях са се запазили до наши дни само в жалки останки. Една от най-интересните и характерни особености са високите кули, съставляващи центъра на храмовете (зикурати). Те били посветени на бога-Слънце. В няколко етажа се издигали на значителна височина. В най-горното кубе се намирало светилището на бога и на най-горната платформа се извършвал неговият култ. Красивата легенда за „вавилонското стълпотворение“, запазена ни от Библията, е съставена под впечатлението от този вид постройки. Понеже нямали камък за постройките си, шумерите и вавилонците се стараели да покрият грозния цвят на кирпичените стени на храмовете и дворците си с блестяща, многоцветна покривка: с богато изтъкани килими, цветни релефи и с мозайки от разни цветни материали. „Онзи свят“ вавилонците са си го представяли като мрачно място, в което всички минали във вечността, запазвайки съзнанието си, били осъдени да лежат без движение за вечни времена под суровата власт на богинята на задгробното царство. Ето защо те отделяли сравнително по-малко внимание на постройката и украсата на гробниците си. Вавилонските художници насочват цялата сила на творческия си гений към боговете и живите хора. Всички познати ни хералдически и митически фигури на фантастични същества са все от Шумерски произход: грифонът, драконът, сфинксът, хералдическите орли и лъвове. Един от най-поразителните паметници на тази историческа скулптура е намерената в Лагаш – тъй наречената “стела” (изправена каменна плоча) на гологлавите орли, посветена на бога от цар Еанатум, един от най-старите управители на Лагаш. Тук царят е представен като победител над неприятелите, трупащ телата им на огромни купове и празнуващ победата над тези купове тела; над стелата – в небето, над царя и войската му летят орли, отнасящи части от телата на убитите царски неприятели. Работата на този паметник е груба и примитивна, но той целият е пълен с живот и трагизъм. На другата страна на стелата е мощната фигура на бога, който помага на царя в борбата му с неприятелите: в едната си ръка държи огромна мрежа, пълна с хванати от него неприятели на Лагаш; един по един той ги избива с големия си боздуган. По-изтънчени, по-изящни и по-изкусно групирани са победните сцени над неприятеля и завземането на крепостта му, дадени върху стелата на цар Нарамсин. На никой друг релеф няма такава маса движение, каквото виждаме тук, характерно и за фигурата на царя и фигурите на победените молещи за пощада.
            Велики били успехите на Шумер и Вавилон в областта на науката и литературата – изнамерена е особена система за писане. Измислени били около 350 знака, които съответствали на срички. Развитието на писмото спряло на това ниво и никога не станало алфабетно или азбучно с отделна буква за всеки отделен звук. Поради липсата на камък и хартия, за писане се използвала глината. Символите или писмените знаци били писани с изострено тръстиково перо върху глинени тухли или цилиндри с различна форма. Поради това и писмените знаци добили вид на клин и са наречени „клиновидни“. Различни клинове и съчетания от тях представят отделни срички и думи. В Шумер и Вавилон са се извършвали систематизирани наблюдения, които имат огромно значение за историята на човечеството. Много от тези систематизирани наблюдения, през Сирия и Мала Азия са дошли в Европа и чрез гърците и римляните са усвоени и от съвременната европейска култура. Така например, няма съмнение, че от вавилонски произход е нашето деление на денонощието на две части от по 12 часа и на годината на 12 месеца, делението на седмицата на 7 дни, имената на тези дни според имената на планетите. От вавилонски произход са и много от и сега още действащите системи за мерки и теглилки. Пак вавилонски са и първите точни наблюдения на небесните светила, вавилонска е системата на планетите, знаците на зодиака, взаимната им връзка и т.н.
           Вавилонците заедно с египтяните без съмнение трябва да бъдат считани като бащи на съвременната астрономия.

ЗиС

 

Нагоре
Към Съдържанието на броя

 

Хостингът и домейнът са предоставени с любезното съдейстие на Superhosting.bg