Звук и светлина - орган на Националната асоциация на сляпо-глухите в България
Търсене   
Начало
Екип
Броеве за 2019 г.
Архив
Кулинарни рецепти
Козметика
Абонамент
Контакт с нас
линк към сайта на НАСГБ

 

 

 

 

 

  Занимателна страничка  
 

ЛОГИЧЕСКИ ЗАДАЧИ

Задача 1: Едно голямо човече и едно малко човече се разхождали в гората. Малкото човече било син на голямото, но голямото човече не му било баща. Какво било то на малкото?

Задача 2: Двама осъдени са заключени в килия. Има отворен прозорец високо на стената в килията. Но те не могат да го достигнат за да избягат, дори и да се покатерят един върху друг или върху леглото. И те решават да прокопаят тунел, но това ще отнеме много време и се отказват. Накрая единият от осъдените измисля как да избягат и планът му се оказва успешен. Какъв е бил той(планът)?

Задача 3: Бащата звъннал на дъщеря си, помолил я да купи някои неща, които ще му трябват за пътуването, и й казал, че парите са в плик на бюрото. Като погледнало набързо плика, момичето видяло написаното отгоре числото 98, извадила парите, прибрала ги в чантата си, а плика хвърлила. В магазина момичето напазарувало за 90 лева, но когато трябвало да заплати, освен, че не й останали 8 лева, не й достигали 4. Вкъщи разказала на баща си и го попитала да не е сгрешил, като е броил парите. Баща й казал, че правилно е преброил парите и грешката е в нея. Каква е била тя?

Задача 4: Внезапно заваляло и един човек, който бил на открито, нямало къде да се скрие и дъждът го намокрил. Прибрал се вкъщи вир вода, но нито един косъм от главата му не бил мокър. Защо?

Задача 5: Колко лъжици трябва да се поставят на масата, на която седят майка, баща и всичките им деца: 3 момчета, които имат по-една сестра, така, че за всеки да има лъжица?


ОТГОВОР НА КРИМИНАЛНАТА ЗАГАДКА ОТ МИНАЛИЯ БРОЙ
(ШОФЬОР НА ТАКСИ)

            Панайотов лъже, защото ако той вижда в огледалото на колата мъжа, който е опрял пистолет в гърба му, в никакъв случай не би могъл да види действията на жената, а още по-малко – че е разтворила куфарчето на коленете си и, че е извадила оттам откраднатата скъпоценност.

Нагоре
Към Съдържанието на броя

 

 
Хостингът и домейнът са предоставени с любезното съдейстие на Superhosting.bg