Звук и светлина - орган на Националната асоциация на сляпо-глухите в България
Търсене   
Начало
Екип
Броеве за 2019 г.
Архив
Кулинарни рецепти
Козметика
Абонамент
Контакт с нас
линк към сайта на НАСГБ

 

 

 

 

 

 

 

АБОНАМЕНТ ЗА СПИСАНИЕ „ЗВУК И СВЕТЛИНА” ЗА 2014 Г.

         Абонаментът на списание „Звук и светлина” за 2014 г. (издава се ежемесечно - 12 броя за 2014 г.) е, както следва:

  • на плоско-печатен шрифт – 8 лева
  • на компакт диск в MP3 формат – 10 лева
  • на брайлов шрифт – 6 лева

         Срок за абонамент: 15 декември 2013 г.

         Всички заявки за абонамент трябва да се изпратят в НАСГБ най-късно до 15 декември. Без заплащане на абонаментната такса, такъв няма да се прави.
         Също така не може да се направи абонамент, ако не е подадена и писмена заявка за това!
         Писмената заявка за абонамента задължително трябва да съдържа:
         - Трите имена на получателя, а ако е от името на организация или институция -  точното й наименование и името на служителя й, получаващ списанието.
         - Точен адрес: район (квартал, жилищен комплекс), улица №, блок, вход, етаж, апартамент, област и община, задължително пощенски код,
град или село.
         - Варианта (вариантите), за които получателят се абонира: на хартиен носител, на компакт диск, на брайл - и колко екземпляра (например по един или по повече).
         Писмената заявка може да се подаде на ръка в касата или в офиса на НАСГБ, както и да се изпрати с писмо индивидуално от абоната или с писмо от председателя на териториалната организация (общо за няколко получатели). Когато териториалната организация подава обща заявка, да се записват коректно точните адреси, както е дадено по-горе, а не само имената на получателите (тъй като често получателите сменят адресите си и те не са същите, както през тази година).
         Таксата за абонамента може да се плати по няколко начина:
         - Първият е да се внесе в касата на асоциацията в брой.
         - Вторият начин е да се изпрати с пощенски запис на адрес: Пощенска кутия № 29, пощ. код. 4018, гр. Пловдив, за Злати Василев Златев (пощенските разходи по изпращането на записа да са за сметка на подателя). В този случай НЕ ТРЯБВА да се пише адрес на ул. „Весела” 30, защото адресираните така писма и записи много често се губят.
         - Третият начин е сумата да се преведе на банковата сметка на НАСГБ: Банка Райфайзенбанк АД,  офис Пловдив 4, бул. „Шести септември“ №125, гр. Пловдив,
         IBAN: BG28RZBB91551002642784, BIC: RZBBBGSF.
         Председателите да окажат съдействие на членовете на ТО за осъществяването на абонамента.

Нагоре
Към Съдържанието на броя

 
     
Хостингът и домейнът са предоставени с любезното съдейстие на Superhosting.bg