Звук и светлина - орган на Националната асоциация на сляпо-глухите в България
Търсене   
Начало
Екип
Броеве за 2021 г.
Архив
Кулинарни рецепти
Козметика
Контакт с нас
линк към сайта на НАСГБ

 

 

 

 

 

 

Приоритети

 

ВЕЛИКДЕНСКИ ПОЗДРАВ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НАСГБ

Скъпи приятели,

Възкресение Христово е един от най-светлите християнски празници.

Великден е надежда, любов, оптимизъм и вяра в доброто.

Този светъл ден олицетворява в най-пълна степен духовното. Напомня ни за онази чиста и неопетнена идея, за истинския смисъл на нашето съществуване.

Преди много, много векове животът победи смъртта, добрината надделя над злото, щастието измести тъгата. Възкресението Христово ни показва, че след мрака винаги идва светлина!

Отворете сърцата си за Духовното. Бъдете добри в мислите и делата си, помагайте на нуждаещите се. Това са нашите изконни християнски, български завети. Нека ги следваме в личния, професионалния и обществения ни живот.

Това е пътят, по който ще израстваме – като хора, като общество и като народ.

Приемете моите най-искрени пожелания за здраве, благополучие и светли дни! Нека има Мир и Любов в сърцата ни! Нека Христовото възкресение да озари душите ни с нова Надежда и Вяра за по-добри дни!

Честит празник!

Христос воскресе!

Величка Драганова
Председател на НАСГБСветовна федерация на сляпо-глухите
Европейски съюз на сляпо-глухите
Африканска федерация на сляпо-глухите
Латиноамериканска федерация на сляпо-глухите

 

COVID-19 и сляпо-глухотата

Препоръки по приобщаващите политики
от световната общност на сляпо-глухите

 

В тези смутни времена, когато целият свят е тежко засегнат от бързото разрастване на пандемията от коронавирус (COVID-19), съчетано с други критични инциденти като неотдавнашното земетресение в Загреб, Хърватия, трябва да гарантираме, че тези, които са най-изоставени, пренебрегвани, уязвими и изложени на двойна изолация във всяка криза, хората със сляпо-глухота, също са равностойно защитени в съответствие с член 11 от Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания.

Представлявайки между 0,2% до 2% от световното население, приблизително 15 до 155 милиона души на земята търпят комбинирани нарушения на слуха и зрението - сляпо-глухота. Добавяйки двойно сензорно увреждане поради стареенето, броят им се увеличава до 6%, което предполага, че 467 милиона са засегнати от определена степен на сляпо-глухота през живота си. (Виж повече на уеб-сайта на СФСГ: "Сляпо-глухотата и неравнопоставеността" https://www.wfdb.eu/deafblindness-and-inequality/ на англ.) Тази група от хора със сляпо-глухота не трябва да бъде пренебрегвана и забравена през това време на криза.

Освен това искаме да подчертаем, че броят на сляпо-глухите лица нараства с възрастта, което прави хората от третата възраст в нашата общност по-уязвими към вируса. По-възрастните хора със сляпо-глухота са изложени на по-висок риск от повечето други, тъй като освен, че са в групата с висок риск поради възрастта, те се борят да се справят с достъпа и обработката на информацията, а също така и с ежедневни задачи като пазаруване на продукти от първа необходимост - основни храни и / или лекарства - няколко примера сред много проблеми, пред които са изправени. Решаващият факт е, че комбинацията от двойното им сензорно увреждане и възрастта силно влияе върху и увеличава сложността на положението им, увеличавайки нуждата им от подходящи услуги за намаляване на риска от сериозни и тежки здравословни усложнения поради COVID-19.

Общият коментар № 2 към член 9: "Достъпност" на Конвенцията за правата на хората с увреждания (КПХУ) задължава държавите - страни по Конвенцията да предоставят на хората със сляпо-глухота достъп до информация, комуникация и други услуги, за да живеят независимо и да участват ефективно в обществото.

Ето защо Европейският съюз на сляпо-глухите (ЕССГ), въз основа на получените сигнали от своите национални членове, състави следните препоръки, които са от съществено значение за осигуряването на същия стандарт на услуги и подкрепа на сляпо-глухите в ежедневието и през тежки кризи, като например тази пандемия.

Европейският съюз на сляпо-глухите (ЕССГ), Африканската федерация на сляпо-глухите (АФСГ), Латиноамериканската федерация на сляпо-глухите (ЛАФСГ) и Световната федерация на сляпо-глухите (СФСГ) настоятелно призовават Организацията на обединените нации, Световната здравна организация, органите на Европейския съюз, държавните - страни по КПХУ и правителствата по целия свят да гарантират:

1) Важността на достъпа до медиите - Цялата медийна комуникация трябва да бъде на обикновен (лесноразбираем) език и достъпна за хора със сляпо-глухота чрез: субтитри, национален жестов език, интерпретиране чрез ясна реч (артикулационно-визуално и / или гласово-слухово), публикации с висок контраст и едър шрифт и др. Достъпните форми трябва да са налични едновременно с предоставянето на информацията.

2) Разпространяване на официална информация - Официални инструкции, ръководства и насоки за COVID-19 трябва да се предоставят в достъпни формати за лица със сляпо-глухота, които включват едър шрифт и брайл.

3) Достъп до доставчици на услуги - Всички услуги, предоставяни на обществеността поради кризата с COVID-19, като услугите на Червения кръст, горещи телефонни линии и други форми на подкрепа и / или психологическа помощ, да са достъпни за всички лица със сляпо-глухота.

4) Достъп до цифрови медии - Цифровите медии трябва да включват достъпни формати за сляпо-глухи лица на обикновен (лесноразбираем) език. Трябва да се предостави и специален онлайн достъп в текстов формат (само текст, без никакви снимки и реклама). Текстовият формат също да може да се приспособява, ако е необходимо (по отношение размер на шрифта, контраст и др.). Също така е важно текстовите и/или имейл съобщенията да бъдат изпращани с такава информация при поискване.

5) Достъп до лични предпазни средства (ЛПС) - спешно трябва да се обмисли осигуряването на приоритетен достъп на всички лица със сляпо-глухота до защитни средства, като маски и ръкавици, поради изключителната трудност да се снабдят с тях, заради ограниченията на мобилността в условия на блокада или карантина, или в невъзможност за намиране на помощ.

6) Защита на интерпретаторите на сляпо-глухи (интерпретаторите-придружители) - Характерът на нашето специфично увреждане - сляпо-глухотата, изисква взаимодействие от късо разстояние и докосване на ръцете с интерпретаторите на сляпо-глухи (интерпретаторите-придружители), което позволява да се следи информацията за заобикалящата ни среда и преводът от говорим / писмен език. Следователно на интерпретаторите на сляпо-глухи (интерпретаторите-придружители), които работят в спешни медицински сектори, трябва да бъдат осигурени същите предпазни мерки за здраве и безопасност, като на другите здравни работници, работещи с COVID19.

7) Повишаване на осведомеността - Незабавното повишаване на осведомеността за подкрепа на лицата със сляпо-глухота е от съществено значение и следва да бъде създадено съвместно с национални организации, които също да играят ключова роля в кампаниите за защита.

8) Достъп до услуги, докато сте в карантина или се нуждаете от медицинска помощ - По време на карантина или когато се нуждаят от здравни услуги, сляпо-глухите хора трябва да имат достъп до услугите за интерпретиране на сляпо-глухи (включително интерпретатори-придружители), услуги за поддръжка, лична помощ (личен асистент), както и физическа достъпност. Като такива, хората със сляпо-глухота не могат да бъдат разглеждани като по-маловажни поради увреждането си.

9) Достъп до работа и образование - Услугите за отдалечена работа или образование трябва да бъдат еднакво достъпни за всички служители / учащи със сляпо-глухота.

10) Ограничения по време на криза на COVID-19 - Мерките за обществени ограничения, като ограничение за събиране на до 2 лица на някои места, трябва да имат предвид хората със сляпо-глухота наравно с останалите. Това се дължи на факта, че повечето, ако не всички, сляпо-глухи лица ще се нуждаят от интерпретатор за сляпо-глухи, за да им помогне да получат всички необходими инструкции и информация, когато нямат подкрепа от семейството или когато алтернативните методи за комуникация не успяват, следователно е жизненоважно, нашето специфично увреждане - сляпо-глухотата - да се третира с уважение при такива ограничения.

11) За организациите на хора с увреждания, представляващи лица със сляпо-глухота, ние съветваме намаляване на всички услуги с физическо присъствие и контакт и организиране на работа от дома, ако е възможно, като все пак да се гарантира и продължи:

  • Организиране на услугите за интерпретиране на сляпо-глухи (интерпретатори-придружители) за лица със сляпо-глухота, за да могат те спешно да достигнат и да помогнат на възрастни и самотни лица със сляпо-глухота;
  • Жизненоважна задача е да се гарантира, че най-изолираните сляпо-глухи лица получават най-неотложната информация, цялата предадена в предпочитания от тях начин на комуникация, като същевременно се уверим, че приоритет има достъпът до храна и лекарства;
  • Разпознаваемост на сляпо-глухите лица - посъветвайте ги да използват червено-бели бастуни, така че да са по-забележими и / или да носят поне официална карта, която показва тяхната сляпо-глухота на властите и спешните служби.

Европейският съюз на сляпо-глухите (ЕССГ), Африканската федерация на сляпо-глухите (АФСГ), Латиноамериканската федерация на сляпо-глухите (ЛАФСГ) и Световната федерация на сляпо-глухите (СФСГ) са на разположение за подпомагане на властите и други организации с насоки и информация по отношение на равнопоставените и достъпни услуги, както и информация за лица със сляпо-глухота.

Моля, споделете с нас каквато и да било информация и добри практики от Вашата страна, които считате за подходящи с цел предоставянето на качествени услуги и подкрепа на хора със сляпо-глухота, които в момента са силно засегнати от пандемията на коронавирус.

Гайр Йенсен,
президент на СФСГ
wfdb@wfdb.eu

Саня Тарцай,
президент на ЕССГ
edbu@edbu.org

Езекиел Кумвенда,
президент на АФСГ
afdb.secretariat@gmail.com

Мириам Торес,
президент на ЛАФСГ
presidencia@flasc.org

 

Нагоре
Към Съдържанието на броя

 
Хостингът и домейнът са предоставени с любезното съдейстие на Superhosting.bg