Звук и светлина - орган на Националната асоциация на сляпо-глухите в България
Търсене   
Начало
Екип
Броеве за 2020 г.
Архив
Кулинарни рецепти
Козметика
Контакт с нас
линк към сайта на НАСГБ

 

 

 

 

 

 
Полезни съвети
 
 

ДЪРЖАВАТА ЩЕ СЪЗДАВА ТРУДОВИ ЦЕНТРОВЕ ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ

Държавната Агенция за хората с увреждания (АХУ) тази година ще финансира създаването на трудови центрове за хората с увреждания. Това стана ясно от представения Национален план за действие по заетостта през 2020 г.

Обяснява се, че Агенцията, която е под шапката на Министерството на труда и социалната политика (МТСП), ще започне да финансира проекти за създаване на центрове за защитена заетост, в които хората с увреждания ще имат възможност да работят и да си осигурят доходи.

В новия план е записано, че и през тази година ще продължат да действат квотите, въведени миналата година, които задължават българските компании с над 50 служители да предоставят работа на поне едно лице с увреждане, а компаниите със 100 и повече служители – на поне две такива лица.

АХУ предвижда чрез Главната инспекция по труда и Агенцията по заетостта да се засили контролът дали въпросните квоти се спазват от работодателите в страната.

"Ще се съблюдава регламентираното обвързване на публичното изразходване на средства под формата на субсидии за наемане на хора с трайни увреждания с изпълнените ангажименти по отношение на квотния принцип, с оглед подобряване на обществената и корпоративната социална отговорност", гласи част от Националния план за действие по заетостта през 2020 г.

Планирани са мерки и по отношение на високия брой продължително безработни хора в страната – фирмите, които наемат такива хора, ще получат финансов стимул от държавата.

Българските работодатели ще могат да изпратят документи в което и да е бюро по труда, че са наели на работа лица, които са били регистрирани като безработни за период от над 6 месеца. Въпросните наети служители също така трябва да са на възраст или до 24 години, или над 50 години, и да са с основно или по-ниско образование.

След разглеждането и одобряването на тези документи, фирмите ще получават финансова субсидия, изплащането на която ще варира от 3 до 12 месеца. Парите от държавата ще бъдат предоставяни на компаниите за изплащането на заплатите и дължимите осигурителни вноски на новонаетите лица, които преди това са били продължително безработни.

Държавната Агенция за хората с увреждания (АХУ) тази година ще финансира създаването на трудови центрове за хората с увреждания. Това стана ясно от представения Национален план за действие по заетостта през 2020 г.

Обяснява се, че Агенцията, която е под шапката на Министерството на труда и социалната политика (МТСП), ще започне да финансира проекти за създаване на центрове за защитена заетост, в които хората с увреждания ще имат възможност да работят и да си осигурят доходи.

В новия план е записано, че и през тази година ще продължат да действат квотите, въведени миналата година, които задължават българските компании с над 50 служители да предоставят работа на поне едно лице с увреждане, а компаниите със 100 и повече служители – на поне две такива лица.

АХУ предвижда чрез Главната инспекция по труда и Агенцията по заетостта да се засили контролът дали въпросните квоти се спазват от работодателите в страната.

"Ще се съблюдава регламентираното обвързване на публичното изразходване на средства под формата на субсидии за наемане на хора с трайни увреждания с изпълнените ангажименти по отношение на квотния принцип, с оглед подобряване на обществената и корпоративната социална отговорност", гласи част от Националния план за действие по заетостта през 2020 г.

Планирани са мерки и по отношение на високия брой продължително безработни хора в страната – фирмите, които наемат такива хора, ще получат финансов стимул от държавата.

Българските работодатели ще могат да изпратят документи в което и да е бюро по труда, че са наели на работа лица, които са били регистрирани като безработни за период от над 6 месеца. Въпросните наети служители също така трябва да са на възраст или до 24 години, или над 50 години, и да са с основно или по-ниско образование.

След разглеждането и одобряването на тези документи, фирмите ще получават финансова субсидия, изплащането на която ще варира от 3 до 12 месеца. Парите от държавата ще бъдат предоставяни на компаниите за изплащането на заплатите и дължимите осигурителни вноски на новонаетите лица, които преди това са били продължително безработни.

Източник: www.economic.bg

ПОДДРЪЖКА НА СЛУХОВИТЕ АПАРАТИ

Старателната и рутинна грижа за Вашия слухов апарат допринася за изключителната функционалност и дългия период на експлоатация.

Моля, използвайте следните спецификации като указание:

Обща информация:

Преди да използвате спрей за коса или да прилагате козметика, Вие трябва да отстраните своя слухов апарат от ухото си, защото тези продукти могат да го повредят. Когато не използвате слуховия си апарат, оставяйте отделението за батерията отворено, така че всякаква влага да може да се изпари. Уверявайте се, че винаги напълно изсушавате слуховия си апарат след употреба.

Ежедневна грижа:

Проверявайте отливката и тръбичката за отлагания на ушна кал и влага. Почиствайте повърхностите с кърпа без власинки. Никога не използвайте агенти като домакински почистващи препарати, сапун и др. за почистване на Вашия слухов апарат. Ако е необходимо да почистите вашия слухов апарат по-сериозно, попитайте Вашия слухопротезист за съвет и информация за филтри и таблетки за абсорбиране на влагата.

Ежеседмична грижа:

Почиствайте отливката (домче или SlipTip) с мека, влажна кърпа или със специална почистваща кърпа за слухови апарати. За по-подробни инструкции за поддръжка или за по-детайлно почистване, моля, консултирайте се със своя слухопротезист.

Ежемесечна грижа:

Огледайте звуковата тръбичка за наличие на промени в цвета, втвърдяване или пукнатини. В случай на такива промени, звуковата тръбичка трябва да бъде подменена. Необходимо е да се свържете със своя слухопротезист.

Източник: www.ototon.bg/polezna-informaciya

Нагоре
Към Съдържанието на броя

 
Хостингът и домейнът са предоставени с любезното съдейстие на Superhosting.bg