Звук и светлина - орган на Националната асоциация на сляпо-глухите в България
Търсене   
Начало
Екип
Броеве за 2019 г.
Архив
Кулинарни рецепти
Козметика
Абонамент
Контакт с нас
линк към сайта на НАСГБ

 

 

 

 

 

 

Приоритети

 
 

В УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА НАСГБ

На 26.02.2019 г. се проведе редовно заседание на Управителния съвет (УС) на Национална асоциация на сляпо-глухите в България (НАСГБ).

В заседанието взеха участие председателят Величка Драганова и членовете на УС: Тодор Радев, Димитър Станев и Стойко Карамфилов, както и Соня Захариева, която участва с двустранна телефонна връзка съгласно чл.25, ал.3 от Устава на НАСГБ. Председателят нa Контролния съвет (КС) на НАСГБ Маринка Маринова участва със съвещателен глас, съгласно чл.30 от Устава на НАСГБ.

УС прие протоколите от заседанията си от 18.10.2018 г. и 16.12.2018г.

УС прие отчета на председателя за дейността на НАСГБ за периода от 18.10.2018 г. до 26.02.2019 г., както и финансовия отчет на НАСГБ за ІV-то тримесечие и цялата 2018 г.

УС на НАСГБ утвърди 9 нови сляпо-глухи членове: по един в ТО Благоевград, ТО Велико Търново, ТО София, ТО Стамболийски и Група Смолян, и по двама в ТО Габрово и ТО Русе.

На основание чл.26, т.21 от Устава, УС прие следната Норма на представителство за избор на пълномощници на Общото събрание за периода 2019 г. – 2024 г.: ТО с членски състав до 35 членове избират 1 пълномощник на ОС (титуляр) и 1 резервен пълномощник на ОС от съответната ТО. ТО с членски състав над 35 членове избират 2 пълномощника на ОС (титуляри) и 1 резервен пълномощник на ОС от съответното териториално подразделение на НАСГБ. За всички 22 териториални организации с 546 членове на НАСГБ, ще бъдат избрани общо 25 пълномощника на Общото събрание (титуляри) и 22 резервни пълномощника. Присъствието на резервния пълномощник на ОС е задължително, когато присъствието на титуляра е невъзможно (съгласно чл. 23 от Устава на НАСГБ).

На основание чл.26, т.11 от Устава, УС прие инструкции за провеждането през м. март 2019 г. на отчетно-изборната кампания в териториалните организации.

УС взе решение Общото отчетно-изборно събрание на НАСГБ за периода 2019 г. – 2024 г. да се проведе на 9, 10 и 11 май 2019 г.

Светлозар Парапанов

Нагоре
Към Съдържанието на броя

 
Хостингът и домейнът са предоставени с любезното съдейстие на Superhosting.bg